| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/En parsell – Gnr.28 Bnr.24

 

Senere adresse Austadveien 435

 

Treschow skilte i 1947 ut eiendommen Gonsholt Søndre/en parsell Bnr.24 fra Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 og solgte den til Henrik Gonsholt:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 den 02.01.1947, hvorved er utskilt eiendommen Gonsholt Søndre/Solbo Bnr.23 og eiendommen Gonsholt Søndre/en parsell Bnr.24

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/en parsell Bnr.24 fra Treschow til Henrik Gonsholt f. 05.01.1920 for kr. 150. Datert 14.12.1947

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.24 - En parsell - 0 mark 03 øre - Henrik Gonsholt 

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1947

 

Henrik Gonsholt f. 1920 fra Gonsholt giftet seg med Elsa Karlsen f. 1924 fra Streket. Treschow skilte i 1947 ut eiendommen Gonsholt Søndre/en parsell Bnr.24 og solgte den til Henrik Gonsholt. Elsa døde i 1991. Henrik døde i 2001.

 

Barn:

Svein Egil Gonsholt f. 1942

Arild Gonsholt f. 1955

 

Familieark