| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Løvstad – Gnr.29 Bnr.34

 

Senere adresse Kisteveien 11

 

Eiendommen Austad/Løvstad Bnr.34 ble, sammen med to andre eiendommer, utskilt fra Austad/Skolejordet Bnr.23 og solgt til Olav Hansen Kiste i 1949:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Skolejordet Bnr.23 den 11.02.1949, hvorved utskilt eiendommene Austad/Løvstad Bnr.34, Austad/Vindstad Bnr.35, Austad/Stenstad Bnr.36.

Skjøte på eiendommen Austad/Løvstad Bnr.34 fra Jacob G Austad f. 24.01.1885 til Olav Hansen Kiste f 13.02.1880 for kr. 500. Datert 11.02.1949

Skjøte på den parsell som er tillagt dette bruk (Austad/Sønstad Bnr.34) fra Jacob G Austad f. 24.01.1885 til Olav Hansen Kiste f 13.02.1880 for kr. 500. Datert 11.02.1949

 

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Skolejordet Bnr.23 den 08.03.1950, hvorved utskilt til Olaf Hansen eiendommen Austad/Løvstad Bnr.34 som ble sammenføyd med Austad/Sønstad Bnr.34 som Austad/Løvstad Bnr.34.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.34 – Løvstad - 0 mark 05 øre - Olav Hansen Kiste 

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

Bosatt her fra 1949

 

Olaf Marinius Hansen f. 1880 i Larvik var gift med Anna Kristine Hansen f. 1882 i Kristiania. De bodde i Larvik i 1910 med en datter. Han nevnes som Olaf Hansen Kiste i 1949 da han kjøpte Austad/Løvstad Bnr.34 av Jacob Austad og bosatt seg der. Olaf døde i 1972.

 

Barn:

Martha Therese Hansen f. 1908

 

Familieark