| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Fjeldbo – Gnr.31 Bnr.35

 

Senere adresse Lakksjøveien 131

 

Treschow skilte i 1948 ut eiendommen Kiste Søndre/Fjeldbo Bnr.35 og solgte den til Ragnar Pettersen:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Killemyr Bnr.13 den 16.10.1948, hvorved til Ragnar Pettersen er utskilt eiendommen Kiste Søndre/Fjeldbo Bnr.35.

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Fjeldbo Bnr.35 fra Treschow til Ragnar Pettersen f. 07.03.1918 for kr. 450. Datert 03.11.1949

 

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.35 – Fjeldbo - 0 mark 04 øre - Ragnar Pettersen 

 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1948

 

Ragnar Johan Pettersen f. 1918 fra Hogstad giftet seg med Karin Ingrid Hallberg f. 1919 fra Hedrum. Treschow skilte i 1948 ut eiendommen Kiste Søndre/Fjeldbo Bnr.35 og solgte den til Ragnar Pettersen. Ragnar døde i 2004 og Karin Ingrid i 2010.

 

Barn:

Jon Cato Pettersen f. 1945

Bjørn Erik Pettersen

Rita Pettersen f. 1950

 

Familieark