| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Naphaug Gnr.32 Bnr.30

 

 

Eiendommen Moholt/Naphaug Bnr.30 ble utskilt i 1891 og sammenføyd med Moholt/Eidet (skogen) Bnr.15 i 1894:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Eidet (innmarken) Bnr.20 den 12.06.1891, hvorved utskilt Moholt/Nygård Bnr.29 og Moholt/Naphaug Bnr.30. Tinglyst 11.09.1891

Moholt/Naphaug Bnr.30 ble i 1894 sammenføyd med Moholt/Eidet (skogen) Bnr.15. Tinglyst 04.10.1894

 

 

 

 

Manntall for Moholt