| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

Island/Lysetjern – Gnr.4 Bnr.6

 

Se Lysetjern før 1814

 

 

Lysetjern var en plass under Island. (Senere adresse: Grorudveien 1140)

 

 

 

Peder Knudsen fikk festeseddel på plassen i 1842:

Festeseddel fra Treschow til Peder Knudsen på pladsen Lysekjend u/Island. Datert 16.11.1841, Tingl. 12.01.1842

 

Island/Lysekjøn Bnr. 6 – løpenummer 489f og 490f ble utskilt i 1869:

Skyldelingsforetning avholdt på løpenummer 489 og løpenummer 490 fra 31.05.1869 til 01.06.1869, tingl. 03.08.1869, hvorefter Treschow utskilte, blant annet, plassen Lysekjøn Bnr.6 løpenummer 489f/490f.

 

Toklev Kraftanlegg Bnr.27 ble utskilt fra flere bruksnummer, blant annet Bnr.6 i 1920:

Skyldelingsforetning avholdt på Island/Lysekjøn Bnr. 6 den 01.09.1920, tinglyst 25.09.1920, hvorefter Treschow utskilte til Vestfold Kraftselskap Island/Toklev kraftanlegg Bnr.26.

 

 

 

Manntall for Lysetjern

 

 

 

Bosatt her fra 1809 til 1828 (Usikkert hvor lenge Margith bodde der)

 

Abraham Erichsen f. ca 1780 ble i 1805 utlagt som far til et uekte barn i Siljan. Han stod da som vervet soldat ved Fredrikstad, hjemme i Gjerpen. Så han kom trolig da fra Gjerpen. Barnets mor var Margith Larsdatter f. 1776 fra Spornes u/Island. Han giftet seg med denne Margith Larsdatter i 1809 og ble bosatt på Lysetjern u/Island. Abraham døde der i 1828. Margith døde ikke før 1857 på Hakkhaug i Siljan.

 

Se Lysetjern før 1814

 

 

Bosatt her fra ca 1830 til 1871

 

Peder Knutsen f. 1793 fra Toa u/Island giftet seg i 1825 med Marte Marie Olsdatter f. 1806 fra Romsdalen u/Island. De døpte barn på Romsdalen i 1827 og 1828. Fra 1832 døpte de barn bosatt på Lysetjern u/Island. Peder fikk festebrev på plassen Lysetjern av Treschow i 1841. De nevnes der i 1846 og Marte Marie døde der i 1855. Peder nevnes på Lystjern som husmann i 1865. Sønnen Ole og hans kone bodde da på plasssen og hjalp han. Peder døde på Lysetjern i 1871.

 

Barn:

Helvig Pedersdatter f. 1827 d. 1827

Knut Pedersen f. 1828 d. 1911

Kirsti Pedersdatter f. 1832 d. 1916

Helvig Pedersdatter f. 1835 d. 1917

Ole Pedersen f. 1838

Sigurd Pedersen f. 1842 d. 1909

Isak Pedersen f. 1845 d. 1922

Inger Marie Pedersdatter f. 1849

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1860 til 1874

 

Ole Pedersen f. 1838 var sønn av overnevnte Peder Knutsen Lysetjern. Ole giftet seg i 1860 med Inger Marie Hansdatter f. 1840 fra Sandsvær. De ble bosatt på Lysetjern og i 1865 hjalp de hans far med plassen. Hans far var da enkemann og han døde i 1871. De flyttet i 1875 til Kollen u/Grorud der Ole var leileding der frem til 1897. De flyttet da til Ris i Gjerpen sammen med deres datter og hennes mann. Det nevnes da at de kom fra Kollen. De var i 1900 bosatt hos deres datters mann på Riis i Gjerpen. Datteren døde i 1897 og hennes mann var nå gift på nytt.

 

Barn:

Amalia Karine Olsdatter f. 1869 d. 1897

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1874 til 1880

 

Abraham Knutsen f. 1845 fra Godal i Gjerpen giftet seg i Gjerpen i 1868 med Rine Lovise Hansdatter f. 1846 fra Sandsvær. De bodde en tid på Godal i Luksefjell for de kom til Siljan med 3 barn i 1874. De ble der bosatt på Lysetjern u/Island. De bodde på Lysetjern frem til 1880. De flyttet da tilbake til Gjerpen med 5 barn. De flyttet tilbake til Godalseter i Luksefjell, der Abraham kom ifra. Rine Lovise døde i 1915 og Abraham døde i 1928.

 

Barn:

Grethe Abrahamsdatter f. 1868

Hans Kristian Abrahamsen f. 1871 d. 1954

Anne Marie Abrahamsdatter f. 1874

Ole Abrahamsen f. 1876

Lina Gunelia Abrahamsdatter f. 1879 d. 1894

Thea Abrahamsdatter f. 1881 d. 1961

Anders Abrahamsen f. 1883 d. 1956

Johannes Abrahamsen f. 1886

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1880

 

Ifølge Bakken så reiste en Martin Lysetjern til Amerika i 1880.

 

 

 

Nevnt her i 1884

 

Ifølge Bakken så flyttet Gullik Nilsen fra Arneplass i Sandsvær fra Lysetjern til Seteret i 1884. Dette var da Gullik Nilsen f. 1841 og Trine Kristine Torstensdatter f. 1850. De døpte barn til 1880 i Sandsvær. Sitt neste barn døpte de på Seteret u/Island i Siljan i 1885. Dermed kan de ha bodd på Lysetjern en kort periode.

 

Se Seteret u/Island

 

 

 

Bosatt her fra 1884 til 1889

 

Kristian Andersen f. 1862 giftet seg i 1884 med Karen Petrea Andersdatter f. 1882. Kristian flyttet til Grorudplassen i 1882. Han giftet seg i Efteløt kirke i 1884 og de nevnes på Lystjern fra 1884 til 1889. De overtok Bjørndalen i 1900. I 1905 kjøpte Kristian plassen Grønli u/Sølland av Jacob Olsen Sølland i 1905. Sønnen Anders overtok plassen i 1929.

 

Se Grønli u/Sølland

 

 

 

Bosatt her fra ca 1890 til 1896

 

Isak Andersen f. 1848 og Karen Helene Hansdatter f. 1851 nevnes på Romsdalrønningen. De var leilendinger på Lysetjern i tellingen i 1891. Karen Helene døde på Lysetjern i 1896. Isak giftet seg igjen og nevnes senere på Romsdalen u/Island.

 

Se Romsdalen

 

 

 

Bosatt her rundt 1900

 

Anders Isaksen f. 1873 fra Romsdalsrønningen giftet seg i Sandsvær i 1899 med Ellevine Marie Knutsdatter f. 1869 fra Sandsvær. De døpte et barn i Sandsvær samme året. I 1900 bodde familien i Lystjern u/Island i Siljan. De var nok bare der en kort periode. De døpte barn i Sandsvær i 1911 og 1913. Senere ble de bosatt på Romsdalen i Siljan. Han drev trolig plassen fra 1916. Sønnen Vilhelm overtok Romsdalen etter dem i 1941 ifølge Bakken. Anders døde i 1960.

 

Barn:

Karl Ingvald Isaksen f. 1899 d. 1946

Anders Hilmar Isaksen f. 1911

Arnt Vilhelm Isaksen f. 1913

Arnholt Isaksen f. 1918

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her før 1921

 

Anton Andersen f. 1859 fra Naphaug giftet seg i 1884 med Anne Karine Kristensdatter f. 1857 fra Sortedal. De bodde på Naphaug etter vielsen i 1884. Familien flyttet til Gjerpen i 1895. Han forpaktet der plassene Sverige under Mo og Norge under Oterholt. De kom siden tilbake til Siljan og ble bosatt på Lystjern u/Island. Det er uvisst når de kom tilbake. Det kan ha vært at de kom til datteren, men de kan ha bodd der før dem. Hun og hennes mann bodde nok der fra 1916. Anton døde der i 1921 og Anne Karine i 1929.

 

Barn:

Anne Petrea Antonsdatter f. 1889

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her 1916 til 1965

 

Peder Isaksen f. 1887 fra Romsdalsrønningen giftet seg i 1916 med Anne Petrea Antonsdatter f. 1889. Hun var datter av overnevnte familie. De ble bosatt på Lystjern u/Island og bodde der frem til de flyttet til Grorud i 1965. Peder døde i 1973.

 

Barn:

Kaspara Romsdalen f. 1925 d. 1954

 

Familieark

 

 

 

Plassen ble senere leid ut som feriested.