| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Thorsmo– Gnr.17 Bnr.26

 

Eiendommen Torsholt/Thorsmo Bnr.26 ble i 1950 utskilt fra Torsholt/Skog Bnr.8:

Skylddelingsforretning avholt den 16.03.1950 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Thorsmo Bnr.26.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.26 – Thorsmo - 0 mark 02 øre - F. M. Treschow

 

Eiendommen Torsholt/Thorsmo Bnr.26 ble i 1957 solgt av Treschow til Jacob Tudal:

Skjøte på eiendommen Torsholt/Thorsmo Bnr.26 fra Treschow til Jacob Tudal f. 13.10.1906 for kr. 500. datert 03.01.1957

 

 

 

 

Nevnt her fra rundt 1957

 

Jacob Tudal f. 1906 fra Tudal i Siljan giftet seg 1. gang i 1933 med Solveig Anundsen f. 1909. Hun ble født i Gjerpen, men hennes far kom til Siljan som anleggsarbeider. Solveig døde i Siljan alt i 1938. Jacob giftet seg 2. gang i 1943 med Gunvor Marie Gulliksen f. 1918 fra Torsholt. De leide 2. etg. på eiendommen Torsholt/Thorstad Bnr.18. Hans far solgte i 1952 gården Tudal Bnr.3 til sønnen Jacob. I 1957 kjøpte Jacob Tudal eiendommen Torsholt/Thorsmo Bnr.26 av Treschow. Eiendommen hadde blitt utskilt i 1950. Jacob døde i Siljan i 1976.

 

Jacob Tudal og Gunvor Marie Gulliksdatter sine barn:

Marit Ingeborg Tudal f. 1944

Torunn Tudal f. 1948

Johan Tudal f. 1954

 

Familieark