| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TUDAL ETTER 1814


 

 

Tudal Gnr.20 Bnr.1

 

 

Mathias Borgersen Engelstad nevnes som bruker av Tudal løpenummer 534 - Bnr.1 både i 1838, 1846 og 1865. Han døde på Engelstad i 1879 og enken etter han døde der i 1884.

 

Matrikkelen 1838

Tudal matrikkelnr. 174 (gammelt matrikkelnummer 162)

Løpenummer 534 – Tudal – skyld 4 ½ skinn - oppsitter Mathias Borgersen

 

 

Siljan 1846

Tudal

Mtr.No 174 Løbe.No. 534

Bruges af Mathias Borgersen Engelstad

Udsæden:

1 ¼ tønde Havre

 

 

Siljan 1865

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0006 002 yttre Tuvdal 534 0

Merknad: (S/L: 263/10) Bruges som Underbrug til LbNo 538. Ingen Folk eller Fæ.

Eigar: Gaardbr og Leilænding Mathias Borgersen Utsæd: by1/4 ha1 po1/4

 

 

Løvenskiold solgte Tudal løpenummer 534 - Bnr.1 til Treschow i 1886:

Skjøde fra kammerherre Løvenskiold til kammerherre F W Treschow på Tudal løpenummer 534 - Bnr.1 samt flere eiendommer. Tinglyst 01.12.1886

 

 

Tudal løpenummer 534 - Bnr.1 ble overført til Tudal løpenummer 536 - Bnr.3 som dermed sammenføyes. Tinglyst 15.07.1891

 

 

Manntall for Tudal