| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Grønli - Gnr.1 Bnr.17

 

 

 

Sølland/Grønli Bnr.17 ble fraskilt Sølland Bnr.15 av Jacob Olsen Sølland i 1902:

Skyldelingsforretning avholdt 2. okt 1902 på Sølland Bnr.15 hvorved Jacob Olsen Sølland utskilte Sølland Bnr.17. Tingl. 05.11.1902

 

Jacob Olsen Sølland solgte gården i 1905 til Kristian Andersen. Han satt med gården til 1929 da han solge den til sin sønn Anders Kristiansen:

Skjøte på Sølland/Grønli Bnr.17 fra Jacob O Sølland til Kristian Andersen for kr. 400. Tingl. 12.04.1905

Skjøte på Sølland/Grønli Bnr.17 fra Kristian Andersen Grønli til Anders Kristiansen Grøni for kr. 6000. Undtatt fra salget er huset ”Lokalet”, hvorav til Grønlis eier betales aarlig avgift kr. 10. Tingl. 01.03.1929

 

 

Matrikkelen 1905

Sølland Gnr 1

Bnr.17 - Grønli - eier/bruker Kristian Andersen

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sølland Gnr.1

Grønli Bnr.17 - Anders Kristiansen Grønli  

 

 

Manntall for Grønli

 

 

Bosatt her fra ca 1901

Kristian Andersen f. 1862 giftet seg i 1884 med Karen Petrea Andersdatter f. 1882. Kristian flyttet til Grorudplassen i 1882. Han giftet seg i Efteløt kirke i 1884 og de nevnes på Lystjern fra 1884 til 1889. De overtok Bjørndalen i 1900. I 1905 kjøpte Kristian plassen Grønli u/Sølland fra Jacob Olsen Sølland i 1905. Sønnen Anders overtok plassen i 1929.

 

Barn:

Anders Kristiansen f. 1884 d. 1970

Mathilde Kristiansdatter f. 1886

Petrea Kristiansdatter f. 1888

Andrine Kristiansdatter f. 1891 d. 1892

Andrine Kristiansdatter f. 1893 d. 1928

Jacob Kristian Kristiansen f. 1895 d. 1973

Karl Kristiansen f. 1897 d. 1934

Marie Kristiansdatter f. 1900 d. 1932

Martin Kristiansen f. 1902 d. 1902

Martin Kristiansen f. 1903 d. 1974

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1929 til 1970

 

Anders Kristiansen f. 1884 var sønn av overnevnte Kristian Andersen Grønli. Anders overtok Grønli etter sin far i 1927. Han hadde den frem til sin død i 1970.

 

Se under hans far

 

 

 

 

Bosatt her fra 1970 til 1974

 

Martin Kristiansen f. 1903 var sønn av overnevnte Kristian Andersen Grønli. Anders overtok Grønli etter sin bror Anders i 1970. Martin døde i 1974.

 

Se under hans far