| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Vindstad – Gnr.29 Bnr.35

 

 

Eiendommen Austad/Vindstad Bnr.35 ble i 1949 utskilt fra Austad/Skolejordet Bnr.23:

Jacob G Austad avholdt skylldelingsforretning på Austad/Skolejordet Bnr.23 den 11.02.1949, hvorved utskilt eiendommene Austad/Sønstad Bnr.34, Austad/Vindstad Bnr.35, Austad/Stenstad Bnr.36.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.35 – Vindstad - 0 mark 02 øre - Jakob G. Austad 

 

 

 

Manntall for Austad