| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Nordre/Skogen – Gnr.30 Bnr.1

 

 

Treschow avholdt skyldelingsforretning Kiste Nordre - løpenummer 557 den 15.10.1873, hvorved utskilt Kiste Nordre (indmarken) - løpenummer 557b, Kiste Nordre/en del av Modalen - løpenummer 557c som brukes av Ole Andersen og Kiste Nordre/en del av Modalen - løpenummer 557d som brukes av Ole Olsen. Den gjenværende delen ble Kiste Nordre (skoven) - løpenummer 557a – senere Bnr.1.

 

Skyldelingsforretning avholdt på Kiste Nordre (skoven) - løpenummer 557a – senere Bnr.1 den 02.09.1920, hvorved utskilt til Vestfold Kraftselskap eiendommen Kiste Nordre/Gorningdammen Bnr.3

Kiste Nordre (skoven) Bnr.1 ble sammenføyd med Kiste Nordre (skoven) Bnr.4 i 1894 som Kiste Nordre (skoven) Bnr.1. Tinglyst 04.10.1894

 

 

 

Matrikkelen 1905

Kiste Nordre Gnr.30

Bnr.1 - Kiste nordre (skog) - eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelen 1950

Kiste Nordre Gnr.30

Bnr.1 - Kiste nordre, skog - 17 mark 58 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Kiste Nordre