| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814 


 

Kiste Søndre/Dåpan (øvre) – Gnr.31 Bnr.3

 

Se Dåpan før 1814

 

 

Festeseddel på plassen Daappen u/Kiste Søndre til John Nilsen. Datert 20.06.1841, tinglyst 12.07.1841

 

Kiste Søndre/Daapan – løpenummer 559c og 560c – senere Bnr.3 ble utskilt fra Kiste Søndre - løpenummer 559 og 560 i 1869:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559 den 28.04.1869, hvorved ble utskilt Kiste Søndre/ 1/2 part av Daapan – løpenummer 559c.

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 560 den 28.04.1869, hvorved ble utskilt Kiste Søndre/1/2 part av Daapan – løpenummer 560c.

 

 

Matrikkelen 1905

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.3 – Daapan – eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.3 – Dåpan - 0 mark 87 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1805 til 1869

 

Maria Jacobsdatter f. 1777 fra Svartangen i Hedrum giftet seg 1. gang i Hedrum i 1805 med Jon Eriksen f. 1773 fra Dåpan. Marias sine foreldre nevnes på Sørbø der hennes far bodde i sitt første ekteskap. Jon var sønn av Erik Paulsen Dåpan. De ble bosatt på Dåpan og Jon overtok som husmann der etter sin far. Jon døde før 1812, for dette året giftet Maria seg på nytt med Nils Jonsen f. 1788 fra Austad. De bodde videre på Dåpan. Marie døde på Dåpan i 1855. Nils døde der som enkemann i 1869.

 

Se Dåpan før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1836 til 1899

 

Jon Nilsen f. 1815 var sønn av overnevnte Nils Jonsen. Jon giftet seg 1. gang i 1836 med Anne Hansdatter f. 1813 fra Rønningen u/Kvisla. De ble bosatt på Dåpan Øvre der Jon sin far var husmann. Jon overtok plassen i 1841, da han dette året fikk feste på plassen fra Treschow. I 1865 bodde familien på Dåpan Øvre. Hans far bodde fortsatt på gården. Faren døde der i 1869. Anne døde på Dåpan i 1867 og Jon giftet seg på nytt i 1870 med Karen Arnesdatter f. 1825 fra Kiste Søndre. Hun døde på Dåpan i 1897. Jon døde der i 1899.

 

Jon Nilsen og Anne Hansdatter sine barn:

Nils Jonsen f. 1836 d. 1837

Hans Jonsen f. 1838 d. 1862

Marie Jonsdatter f. 1841 d. 1925

Sigrid Jonsdatter f. 1844 d. 1880

Nils Jonsen f. 1847 d. 1848

Nils Jonsen f. 1849 d. 1931

Anders Jonsen f. 1852 d. 1942

Vetle Jonsen f. 1854 d. 1896

Hans Jacob Jonsen f. 1858 d. 1862

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1886 til 1934

 

Gullik Olsen f. 1854 fra Stranda u/Austad giftet seg i 1887 med Martine Kristensdatter f. 1861 fra Lardal. De døpte barn bosatt på Stranda til og med 1894. Fra 1896 døpte de barn bosatt på Dåpan. I 1900 og 1910 tellingene ser vi dem på Dåpan Øvre. Martine døde på Dåpan i 1924. Gullik døde på Dåpan i 1934.

 

Barn:

Otilie Kristine Gulliksdatter f. 1888

Gustav Gulliksen f. 1890 d. 1954

Johan Anton Gulliksen f. 1892

Laurits Gulliksen f. 1894 d. 1912

Gunda Marie Gulliksdatter f. 1896 d. 1982

Edvard Gulliksen f. 1898 d. 1972

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1923

 

Edvard Gulliksen (Dåpan) f. 1898 var sønn av overnevnte Gullik Olsen. Edvard giftet seg i 1923 med Dagny Solveig Kristiansen f. 1905 i Lardal. Dagny var bosatt hos sine foreldre på Granheim i Sandsvær i 1910. Edvard overtok som bruker på Dåpan Øvre i 1923 etter sin far og de skrev seg nok som Dåpan. Edvard døde i 1972. Dagny døde i 1977.

 

Barn:

Asbjørn Dåpan f. 1923

Harda Dåpan f. 1924

Marte Marie Dåpan f. 1930

Torbjørn Dåpan f. 1933

 

Familieark