| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

 

Tveitan/Nordtvedt Gnr.9 Bnr.18

 

Senere adresse: Opdalsveien 535

 

 

 

Eiendommen Nordtvedt u/Tveitan Bnr.18 ble utskilt fra Tveitan Nordre Bnr.11 i 1951 og solgt til Hilmar Tveitan året etter:

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan Nordre Bnr.11 den 19.07.1951, hvorved er utskilt Tveitan/Nordtvedt Bnr.18.

Skjøte på Tveitan/Nordtvedt Bnr.18 fra Solve Tveitan f. 22.02.1894 til Hilmar Tveitan f. 24.05.1925 for kr. 750. Datert 08.02.1952

 

 

Matrikkelutkast 1950

Tveitan Gnr.9

Bnr.18 - Nordtvedt - 0 mark 03 øre - Hilmar Tveitan

 

 

 

Nevnt her i 1950

 

Hilmar Tveitan f. 1925 var sønn av Ole Johansen fra Tveitan. Hilmar giftet seg 1948 med Marta Marie Eidet f. 1924 fra Eidet. De kjøpte eiendommen Tveitan/Nordtvedt Bnr.18 i 1952. Hilmar døde i Siljan i 1957 og Marta Marie i 2002.

 

Barn:

Ole Alfred Tveitan f. 1953

 

Familieark