| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I HOLTE ETTER 1814


 

 

Heivandstykke Gnr.16 Bnr.10

 

Heivandstykke Bnr.10 ble skilt ut fra Holte Bnr.1 i 1912.

 

 

(Senere adresse: Heivannsveien 400)

 

 

Manntall Holte

 

 

 

Kristian Vetlesen Holte skilte i 1912 ut Heivandstykke Bnr.10 fra Holte Bnr.1 og solgte den til sin bror Nils Vetlesen Torsholt:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 30.09.1912, tinglyst 16.10.1912, hvorved utskilt Heivandsstykke Bnr.10

Skjøte på Heivandsstykke Bnr.10 fra Kristien W Holte til Nils W Torsholt for kr. 6500, tingl. 28.10.1922

 

 

Fra denne plassen ble det skilt ut en del hytter/hyttetomter:

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1933 ut plassen Solvika Bnr.18 til Nils T Plassen:

Skylldelingsforretning avholdt 13.05.1933 på Heivandsstykke Bnr.10 hvorved til Nils T Pladsen er utskilt Solvika Bnr.18, tingl. 12.06.1933.

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1935 ut plassen Skogheim Bnr.19 og leide den bort til Union avd. nr.17 av Norsk Papirindistriarbeiderforbund:

Leiekontrakt hvorved Nils W Torsholt bortleier til Union avd. nr.17 av Norsk Papirindistriarbeiderforbund et stykke av Heivandsstykke Bnr.10 med rett til at oppsette et feriehjem på tomten, idet leietiden er 10 år med rett til fornyelse eller innløsning, med rett til vei, båtplass og badning i Heivandet. Tingl. 28.06.1935

Skylldelingsforretning avholdt 31.12.1935 på Heivandsstykke Bnr.10 hvorved til Union avd. nr.17 av Norsk Papirindistriarbeiderforbund er utskilt Skogheim Bnr.19.

 

Nils Vetlesen Torsholt leide i 1935 ut en tomt fra denne plassen til Peder Andersen i Skien:

Leiekontrakt hvorved Nils W Thorsholt bortleier til Peder Andersen Skien, en tomt av Heivandsstykke Bnr.10 for 10 år med rett til fornyelse mot årlig leie kr. 50 med rett for leieren til båtplass ved tomten og rett til å bade i Heivandet. Datert 31.07.1939

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1948 ut plassen Solgløtt Bnr.25. Hilmar Olsen hadde i 1946 overtatt leiekontrakt på plassen fra Isak Madsen og leid den videre av Nils Vetlesen. Hilmar Olsen overdro plassen i 1948 til snekkeren Torleif Fjeld i Skien.

Skjøte på hytten ”Solgløtt” (leietomt) på Heivandsstykke Bnr.10 fra Isak Madsen f. 29.05.1888 til Hilmar Olsen f. 11.09.1897 før kr. 5000, datert 02.01.1946

Leiekontrakt hvorved Nils W Thorsholt bortleier til Hilmar Olsen en tomt på Heivandsstykke Bnr.10 for 10 år med rett til fornyelse mot årlig leie kr. 50, rett for leieren til båtplass ved tomten og rett til å bade i Heivandet. Datert 02.01.1946

Skylldelingsforretning avholdt 12.06.1948 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Torleif Fjeld er utskilt Solgløtt Bnr.25

Skjøte på Solgløtt Bnr.25 fra Hilmar Olsen f. 11.09.1897 til snekker Torleif Fjeld Skien f. 05.11.1899 for kr.5000, datert 10.08.1949

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1946 ut plassen Skogly Bnr.23 til Nils Jansen:

Skylldelingsforretning avholdt 16.09.1946 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Nils Jansen er utskilt Skogly Bnr.23.

 

I 1946 ble Nils Vetlesen Torsholt satt under vergemål:

Bekjentgjørelse om at Nils Vetlesen Torsholt f. 24.09.1858 er satt under verjemål, datert 17.12.1946

 

Nils Vetlesen Torsholt (nå da med verge) leide i 1947 ut en tomt på Heivandsstykke Bnr.10:

Leiekontrakt fra Nils Vetlesen Torsholt (med verges og overformynderiets påtegnede samtykke) til Edith Simonsen f. 13.01.1916, Gjertrud Simonsen f. 21.07.19??, Else Andersen f. 09.01.1918 og Rachel Reinholdt Olsen (over 21 år) på en tomr (500 m2 stor) for 10 år mot årlig kr.50 med rett til leieren til båtplass, og bading i Heivannet, vann og veirett. Dat: 01.05.1947.

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1947 ut plassen Skogheim Bnr.24 til Union avd. nr.17 av Norsk Papirindistriarbeiderforbund:

Skylldelingsforretning avholdt 01.10.1947 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Union avd.17 av N.P.F. er utskilt Skogheim Bnr.24

 

Nils Vetlesen Torsholt (med verge) leide i 1948 ut en tomt på Heivandsstykke Bnr.10:

Leiekontrakt fra Nils Vetlesen Torsholt m/vergen Kristian Holte og med overformynderiets samtykke til Leo Anundsen f. 15.05.1913 på en 500 m2 stor tomt for 10 år med årlig leie kr.50 med veilrett osv. Dat: 10.04.1948.

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1948 ut plassen Solly Bnr.26 til Eigil Lid:

Skylldelingsforretning avholdt 11.08.1948 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Eigil Lid er utskilt Sollly Bnr.26

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1948 ut plassen Kveldsfred Bnr.27 til Abel Kleppe:

Skylldelingsforretning avholdt 30.12.1948 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Abel Kleppe er utskilt Kveldsfred Bnr.27

 

Nils Kristiansen Holte f. 1912 var sønn av Lovise Vetlesdatter og således nevø av Nils Vetlesen Torsholt. Denne Nils Holte overtok Heivandsstykke Bnr.10 etter sin onkel:

Hjemmelsovergang til Nils Kristiansen Holte f. 27.03.1912 på Heivandsstykke Bnr.10 med tilliggende grunnleier og øvrige rettigheter som er tillfalt han ved nu avdøde ektefeller Nils W Torsholt og hustru Nelles testamenetet av 08.01.1937. D.b.s. skattetakst kr.31 000. Datart 10.06.1950

 

Nils Kristiansen Holte skilte i 1950 ut plassen Solheim Bnr.28 til Kristine Solheim:

Skylldelingsforretning avholdt 04.07.1950 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til fru Kristine Solheim er utskilt Solheim Bnr.28.

 

Nils Kristiansen Holte skilte i 1950 ut plassen Stensvald Bnr.29:

Skylldelingsforretning avholdt 24.08.1950 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved er utskilt Stensvald Bnr.29.

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.10 – Heivandstykket - 1 mark 17 øre - Nils Kristiansen Holte