| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GONSHOLT NORDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Nordre/Gorningsdammen – Gnr.26 Bnr.6

 

 

Treschow skilte i 1934 ut Gonsholt Nordre/Gorningsdammen Bnr.6 fra Gonsholt Nordre/skog Bnr.1 og solgte den i 1936 til Vestfold kraftselskap:

Skyldelingsforretning avholdt den 13.10.1933 på Gonsholt Nordre Bnr.1, hvorved ble utskilt til Vestfold kraftselskap Gonsholt Nordre/Gorningsdammen Bnr.6. Tinglyst 15.01.1934

Skjøte på Gonsholt Nordre/ Gorningsdammen Bnr.6 m.m. til Vestfold kraftselskap osv. Datert 23.05.1936

 

 

 

Matrikkelen 1905

Gonsholt Nordre Gnr.26

Bnr.6 – Gorningdammen - 0 mark 01 øre - Vestfold kraftselskap

 

 

Manntall for Gonsholt Nordre