| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Gorningdammen – Gnr.29 Bnr.25

 

 

Austad/Gorningdammen Bnr.25 ble i 1920 utskilt fra Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17 og Austad/Gorningøen Bnr.20 og solgte med flere bruk fra Treschow til Vestfold Kraftselskap i 1922:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17 den 02.09.1920, hvorved utskilt til Vestfold kraftselskap Austad/Gorningdammen Bnr.25. Tinglyst 25.09.1920

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Gorningøen Bnr.20 den 02.09.1920, hvorved utskilt til Vestfold kraftselskap Austad/Gorningdammen Bnr.25. Tinglyst 25.09.1920

Skjøte på eiendommen Austad/Gorningdammen Bnr.25, med flere bruk, fra Treschow til Vesfold Kraftselskap. Datert 30.03.1922, tinglyst 17.10.1922

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.25 – Gorningdammen - 0 mark 09 øre - Vestfold kraftselskap 

 

 

 

 

Manntall for Austad