| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

Austad – Gnr.29 Bnr.18

 

 

Austad Bnr.18 ble utskilt fra Austad/indmarken Bnr.3 i 1891 og ble året etter sammenføyd med flere bruk som Austad Bnr.6:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/en del av indmarken Bnr.3 den 16.06.1891, hvorved utskilt Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17, Austad Bnr.3 som Mathis Evensen bruker, Austad/Riset (en del) Bnr.19, Austad Bnr.18. Tinglyst 11.09.1891

Austad Bnr.18 ble i 1892 sammenføyd med Austad/Skogen Bnr.1, og Austad Bnr.16 som Austad/skogen Bnr.6

 

 

 

Manntall for Austad