| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Skolejordet – Gnr.29 Bnr.23

 

 

Eiendommen Austad/Skolejordet Bnr.23 ble i 1911 utskilt fra Austad/Skogen Bnr.6 og makeskiftet mellom F M Treschow og Gregorius Knudsen Austad mot at Treschow overdro Gregorius Knudsen eiendommen Austad Austad/Skolejordet Bnr.23:

Skylldeling avholdt på Austad/Skogen Bnr.6 den 10.06.1911, hvorved utskilt Austad/Skolejordet Bnr.23. Datert 10.06.1911, tinglyst 12.07.1911

Makeskifteskjøte mellom F M Treschow og Gregorius Knudsen Austad hvorved førstnevnte overdrar den sistnevnte Austad/Skolejordet Bnr.23 mot overdragelse av anpart av Austad Bnr.22 osv. Datert 28.07.1911, tinglyst 16.08.1911

 

 

Skjøte på Austad/Skolejordet Bnr.23 og Austad Bnr.10 fra Gregorius Knudsen Austad til Jacob G Austad for kr. 20 000, hvorav for løsøre kr. 8000. Datert 22.11.1926, tinglyst 15.12.1926

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Skolejordet Bnr.23 den 04.04.1936, hvorved utskilt eiendommen Austad/Vindstad Bnr.31.

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Skolejordet Bnr.23 den 11.02.1949, hvorved utskilt eiendommene Austad/Sønstad Bnr.34, Austad/Vindstad Bnr.35, Austad/Stenstad Bnr.36.

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Skolejordet Bnr.23 den 08.03.1950, hvorved utskilt til Olaf Hansen eiendommen Austad/Løvstad Bnr.34 som ble sammenføyd med Austad/Sønstad Bnr.34 som Austad/Løvstad Bnr.34.

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Skolejordet Bnr.23 den 09.08.1951, hvorved utskilt Austad/Seierstad Bnr.37.

Skjøte på Austad Bnr.10 og Austad/Skolejordet Bnr.23 fra Jacob G Austad f. 24.01.1885 til Hjalmar Norheim f. 28.02.1927 for kr. 100 000. Datert 09.01.1954

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.23 – Skolejorden - 0 mark 18 øre - Jakob G. Austad 

 

 

 

 

Manntall for Austad