| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814 


 

 

Øverbø/Tjønneberg Gnr.19 Bnr.73

 

Senere adresse: Mølleåsen 9

 

 

Øverbø/Tjønneberg Bnr.73 ble i 1952 utskilt fra Øverbø Bnr.1 til Petter Oluf Pedersen Holt:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.1 den 28.02.1952 hvorved er utskilt Øverbø/Tjønneberg Bnr.73 til Petter Holt.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.73 – Tjønnberg - 0 mark 02 øre - Karen Holt 

 

 

 

Manntall for Øverbø