| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Skogen – Gnr.29 Bnr.6

 

 

Austad/Skogen Bnr.6 ble i 1873 utskilt fra Austad - løpenummer 554:

Skylddeling avholdt på Austad - løpenummer 554 den 18.09.1873, hvorved utskilt Austad/indmarken – løpenummer 554b – senere Bnr.7, Austad (halvdelen av pladsen Riset) – løpenummer 554e – senere Bnr.5 og Austad/Stranden – løpnummer 554d – senere Bnr.8. Den gjenværende delen ble Austad/Skogen - løpenummer 554(a) – senere Bnr.6. Tinglyst 01.11.1873

 

Treschow sammenføyde i 1892 Austad/Skogen Bnr.1 med Austad Bnr.6, Austad Bnr.16 og Austad Bnr.18 som Austad/Skogen Bnr.6

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.6 - Austad (skog) - eier/bruker F M Treschow

 

Skylddeling avholdt på Austad/Skogen Bnr.6 den 10.06.1911, hvorved utskilt Austad/Skolejordet Bnr.23. Datert 10.06.1911, tinglyst 12.07.1911

Skylddeling avholdt på Austad/Skogen Bnr.6 den 13.10.1933, hvorved utskilt til Vestfold Kraftselskap Austad/Kistefossene Bnr.30. Tinglyst 15.01.1934

Skylddeling avholdt på Austad/Skogen Bnr.6 den 13.11.1948, hvorved utskilt en parsell Austad/Blekevolden Bnr.33 til Ole P Austad.

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.6 - Austad (skog) - 15 mark 56 øre - F. M. Treschow

 

 

Manntall for Austad