| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Skoletomten – Gnr.29 Bnr.29

 

 

Eiendommen Austad/Skoletomten Bnr.29 ble utskilt fra Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17 i 1926 og solgt fra Treschow til Siljan kommune i 1928:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17 den 11.01.1926, hvorved utskilt til Siljans kommune Austad/Skoletomten Bnr.29. Tinglyst 30.01.1926

Skjøte på eiendommen Austad/Skoletomten Bnr.29 fra Treschow til Siljan kommune for kr. 1000. Datert 20.08.1928

 

Austad/Skoletomten Bnr.29 i 1988 sammenføy med Austad Bnr.13 og Austad Bnr.39.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.29 - Skogbetjentgården Skoletomten - 0 mark 04 øre - Siljan kommune 

 

 

 

Manntall for Austad