| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Aastun Gnr.32 Bnr.39

 

Senere adresse Svartangveien 67

 

Eiendommen Moholt/Aastun Bnr.39 ble utskilt i 1949 og solgt fra Treschow til Lars Ludvigsen:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Stregrønningen østre Bnr.19 den 22.10.1949, hvorved utskilt Moholt/Aastun Bnr.39.

Skjøte eiendommen på Moholt/Aastun Bnr.39 fra Treschow til Lars Ludvigsen f. 10.10.1916 for kr. 500. Datert 12.01.1950

 

 

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.39 – Austun - 0 mark 03 øre - Lars Ludvigsen 

 

 

 

Manntall for Moholt