| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD ØVRE ETTER 1814


 

Hogstad Øvre/vannfall Gnr.7 Bnr.8

 

Hogstad Øvre/Hogstad vannfall Bnr.8 ble skilt ut fra Hogstad Øvre/skogen Bnr.1 i 1920 og solgt til Vestfold Kraftselskap i 1922:

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre/skogen Bnr.1 den 1. og 8. september 1820, hvorved til Vestfold Kraftselskap ble utskilt Hogstad Vannfall Bnr.8 og Krogvannene Bnr.9. Tingl. 25.09.1920

Skjøte fra Treschow til Vestfold Kraftselskap paa Hogstad Vannfall Bnr.8 m. fl. bruk m.m. Tingl. 18.10.1922 

 

 

Matrikkelutkast 1950
Hogstad øvre Gnr.7 
Bnr.8 - Hogstad vannfall - 0 mark 08 øre - Vestfold Kraftselskap 

 

 

Se Hogstad Kraftverk