| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Sandbrekka u/Øverbø løpenummer 531

 

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

Denne plassen nevnes i 1846 og 1865 som en plass under Øverbø/mellom - løpenummer 531- senere Bnr.6.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1820 til 1868 (Margit kan ha bodde der noe lenger. Sønnen Anders og hans familie kan også ha bodde her lenger.)

 

Margit Olsdatter f. 1791 fra Vanebuseter var tjenestepike på Øverbø da hun giftet seg 1. gang i 1820 med Nils Arnesen f. ca 1782. Han hadde blitt nevnt som tjenestegutt på Sortedalen i 1801. De ble bosatt på husmannsplassen Sandbrekka u/Øverbø og hennes 1. ektemann døde der i 1842. Margit giftet seg på nytt i 1843 med Arne Nilsen f. 1796 fra Toa u/Island. De bodde videre på plassen og nevnes der i 1846 og 1865. Arne døde på Sandbrekka u/Øverbø i 1868. Margit døde på Hagen u/Øverbø i 1874.

 

Margit Olsdatter og Nils Arnesen sine barn:

Arne Nilsen f. 1820 d. 1839

Ole Nilsen f. 1823 d. 1839

Anders Nilsen f. 1826

Anne Nilsdatter f. 1829 d. 1857

NN Nilsen f. 1830 d. 1830

 

Familieark