| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

 

 

Sølland/Slettekollen Gnr.1 Bnr.11 (Matrikkelnummer 155 – løbenummer 483)

 

Slettekollen u/Sølland var i 1814 eid av Løvenskiold. Det var da en husmannsplass u/Sølland.

 

Se Slettekollen før 1814

 

 

 

Løvenskiold skilte i 1870 ut Slettekollen løpenummer 483c (senere Bnr.11) fra Sølland løpenummer 483:

Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland løpenummer 483 hvorved Løvenskiold utskilte Slettekollen Bnr.11 (løpenummer 483c) som brukes av Peder Gundersen. Tingl. 01.07.1870

 

 

Løvenskiold solgte i 1886 Slettekollen u/Sølland Bnr.11 til Treschow:

Skjøte fra Løvenskiold til Treschow på skogseiendommen Sølland Bnr.11 m.m. Tingl. 01.12.1886

 

 

Matrikkelen 1905

Sølland Gnr 1

Bnr.11 - Slettekollen - eier/bruker Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sølland Gnr.1

Slettekollen  Bnr.11 -  F. M. Treschow   

 

 

Manntall for Slettekollen

 

 

Bosatt her fra ca 1820 til 1862

 

Rønnik Olsen f. 1788 var sønn av Ole Knutsen Slettekollen. Rønnik giftet seg i 1822 med Karen Halvorsdatter f. 1800 fra Søntvedt. Han overtok på Slettekollen u/Sølland etter sin far. Karen døde på Slettekollen i 1840. Rønnik nevnes der i 1846 som enkemann. Hans mor var da bosatt der som føderådsenke. Etter hans tid på Slettekollen ble plassen slått sammen med Afsøla u/Sølland. Rønnik døde i 1862.

 

Barn:

Ole Rønniksen f. 1822 d. 1886

Anne Rønniksdatter f. 1824 d. 1886

Kari Rønniksdatter f. 1827 d. 1894

Halvor Rønniksen f. 1832 d. 1837

Gurine Rønniksdatter f. 1836 d. 1837

Halvor Rønniksen f. 1838

 

Familieark