| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GONSHOLT NORDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Nordre/Skog – Gnr.26 Bnr.1

 

 

Treschow skilte i 1873 ut skogen på Gonsholt Nordre løpenummer 548 som Gonsholt Nordre/skogen - løpenummer 548a – senere Bnr.1:

Skyldelingsforretning avholdt den 08.09.1873 på Gonsholt Nordre - løpenummer 148, hvorved ble utskilt Gonsholt Nordre/indmarken løpenummer 548b - senere Bnr.2.

Den resterende delen ble Gonsholt Nordre/skogen - løpenummer 548a – senere Bnr.1

 

Gonsholt Nordre Bnr.3 ble i 1891 sammenføyd med Gonsholt Nordre Bnr.1:

Skyldelingsforretning avholdt den 20.06.1891, hvorved det fra Gonsholt Nordre Bnr.2 fraskilte bruk Gonsholt Nordre Bnr.3 ble sammenføyd med Gonsholt Nordre Bnr.1. Tinglyst 11.09.1891

Treschow skilte i 1920 ut Gonsholt Nordre/Gonsholtelven Bnr.5 til Vestfold kraftselskap:

Skyldelingsforretning avholdt den 25.09.1920 på Gonsholt Nordre Bnr.1, hvorved ble utskilt til Vestfold kraftselskap Gonsholt Nordre/Gonsholtelven Bnr.5. Tinglyst 25.09.1920

 

Treschow skilte i 1934 ut Gonsholt Nordre/Gorningsdammen Bnr.6 til Vestfold kraftselskap:

Skyldelingsforretning avholdt den 13.10.1933 på Gonsholt Nordre Bnr.1, hvorved ble utskilt til Vestfold kraftselskap Gonsholt Nordre/Gorningsdammen Bnr.6. Tinglyst 15.01.1934

 

 

Matrikkelen 1905

Gonsholt Nordre Gnr.26

Bnr.1 - Gonsholt nordre - eier/bruker F M Treschow

 

 

Manntall for Gonsholt Nordre