| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Frimandalstykke Gnr.19 Bnr.20

 

 

Øverbø /Frimandsdalstykkerne Bnr.20 ble i 1894 utskilt fra Øverbø Bnr.1:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.1 den 14.08.1894, tingl. 04.09.1894, hvorved er utskilt Øverbø /Frimandsdalstykkerne Bnr.20

 

Øverbø /Frimandsdalstykkerne Bnr.20 ble i 1895 solgt fra Mathilde Jacobsen Øverbø til Treschow:

Skjøte på Øverbø /Frimandsdalstykkerne Bnr.20 fra Lars Knudsen Høiseth som værge for Mathilde Mikkelsen Øverbø til F W Treschow for kr. 2000. Datert 05.03.1895, tingl. 15.03.1895

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.20 - Frimandsdalstykkerne - eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19                      

Bnr.20 – Frimandsdalsstykkene - 0 mark 17 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Øverbø