| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD ETTER 1814


 

Kløverød/Fjeldheim (Oset) Gnr.13 Bnr.7 og 8

 

Denne plassen ble skilt ut i 1906 som Fjeldheim Bnr.7 og Fjeldheim Bnr.8. Plassen ble kaldt Oset.

 

(Senere adresse: Opdalsveien 309)

 

Kløverød/Fjeldheim Bnr.8 ble skilt ut fra Kløverød/Kløva Bnr.6 i 1906:

Skylldelingsforretning avholt 31.08.1906 på Kløverød Bnr.6, hvorved utskilt Kløverød Bnr.8.

 

Kløverød/Fjeldheim Bnr.7 ble skilt ut fra Kløverød Bnr.1 i 1906:

Skylldelingsforretning på Kløverød Bnr.1, utskilt Kløverød Bnr.7. (tingl.05.09.1906)

 

Anne Guttormsdatter Kløverød solgte i 1907 Fjeldheim Bnr.7 og 8 til sønnen Hans Martin:

Skjøte fra Anne Guttormsdatter Kløverød til Hans Martin Kristiansen Kløverød på Fjeldheim u/Kløverød Bnr.7 og Bnr.8 for kr. 1200. (tingl. 26.01.1907)

 

Brødrene Hans og Trygve Kristiansen kjøpte i 1925 Fjeldheim Bnr.7 og 8 av Hans Martin Kristiansen sitt dødsbo:

Skifteskjøte på Fjeldheim u/Kløverød Bnr.7 og Bnr.8 fra skifteforvalteren i Hans Martin Kristiansen Kløverød dødsbo til Hans Kristiansen Sandbrekkene og Trygve Kristiansen Sandbrekkene for kr. 18500. (tingl. 18.11.1925)

 

De solgte i 1930 plassen til sin Olav Nordbø som var gift med deres søster Gunild Malene:

Skjøte på Fjeldheim u/Kløverød Bnr.7 og Bnr.8 fra Trygve Kristiansen (ugift) og Hans og Alma Kristiansen Sandbrekkene til Olav P. Nordbø før kr. 9000 hvorav før løsøre kr. 1000. (tinglyst 23.05.1930)

 

 

Brukere/Bosatt her fra 1906 til 1925

 

Hans Martin Kristiansen f. 1867 var sønn av Kristian Evensen Kløverød. Han far kjøpte Kløverød Bnr.1 i 1893. Faren døde på Kløverød i 1897 og moren overtok eierskapet. Hans mor skilte i 1906 ut Fjeldheim Bnr.7 fra Kløverød Bnr.1. Hun skilte i 1906 ut Fjeldheim Bnr.8 fra Kløve Bnr.6. Moren solgte i 1907 Fjeldheim Bnr.7 og Fjeldheim Bnr.8 (kalt Oset) til sønnen Hans Martin i 1907. Hans mor døde i 1912. Hans Martin døde som ungkar i 1925.

 

Familieark

 

 

Brukere/Bosatt her fra 1925 til 1930

 

Trygve Kristiansen f. 1906 og hans bror Hans Kristian Kristiansen f. 1903 fra Sandbrekkene kjøpte i 1925 Fjeldheim Bnr.7 og 8 av Hans Martin Kristiansen sitt dødsbo. Hans bodde på Sandbrekkene, så Trygve som bodde nok på Fjeldheim (kalt Oset). De solgte i 1930 plassen til sin Olav Nordbø, som var gift med deres søster Gunild Malene. Trygve døde som ungkar i Siljan i 1973.

 

Familieark

 

 

Brukere/Bosatt her fra 1930 til 1962

 

Olav Nordbø f. 1907 fra Nordbø i Siljan giftet seg i 1929 med Gunhild Malene Kristiansen f. 1908 fra Sandbrekkene. Hans kone brødre, Hans og Trygve Kristiansen, solgte i 1930 Fjeldheim Bnr.7 og 8 (kalt Oset) til Olav og Gunhild Malene. Sønnen Asbjørn overtok gården etter sin far i 1962. Olav døde i 1984 og Gunhild Malene døde i 1991.

Barn:

Asbjørn Nordbø f. 1931

Ragnhild Kristine Nordbø f. 1935

Per Jacob Nordbø f. 1942

 

Familieark

 

 

 

Brukere/Bosatt her fra 1962

 

Asbjørn Nordbø f. 1931 var sønn av overnevnte Olav Nordbø. Asbjørn giftet seg 1. gang i 1955 med Reidun Røsholt f. 1937 fra Lardal. Asbjørn overtok Fjeldheim Bnr.7 og 8, kalt Oset, etter sin far i 1962. Asbjørn giftet seg 2. gang i 1973 med Inger Johanne Gilberg f. 1932 fra Gausdal. Hun hadde to barn fra et tidligere ekteskap.

 

Asbjørn Nordbø og Reidun Røsholt sine barn:

Lillian Nordbø f. 1956

Elin Nordbø f. 1960

 

Inger Johanne Gilberg sine barn fra 1. ekteskap:

Jens Helge Gilberg f. 1957 d. 2004

Morten Gilberg f. 1960

 

Familieark