| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I SØRBØ ETTER 1814 


 

Sørbø/Rønningen Gnr.18 Bnr.1

 

Se Rønningen før 1814

 

Senere adresse: Opdalsveien 37

 

 

Løvenskiold skilte i 1860 ut Sørbø/Rydningen - løpenummer 526(a) – senere Bnr.1 ble fra Sørbø løpenummer 526:

Skyldelingsforretning avholdt på Sørbø løpenummer 526 den 14.10.1859, hvorved en del av gården ble utskilt til Solve Olsen. Denne delen ble Sørbø løpenummer 526b. (tinglyst 12.01.1860)

Den igjenværende delen ble da Sørbø løpenummer 526a.

 

Løvenskiold solgte i 1886 Sørbø løpenummer 526a – senere Bnr.1 med flere bruk til Treschow:

Skjøte på Sørbø løpenummer 526a – senere Bnr.1 med flere bruk fra Kammerherre H Løvenskiold til F W Treschow. Tinglyst 01.12.1886

 

Jens Larsen fikk åremålseddel på plassen i 1831 og 1846:

Aaremaalseddel fra Løvenskiold til Jens Larsen paa et jordstykke på Sørbø med bygninger som før har været aarleiet at Lars Jørgensen. Datert 24.12.1830, tingl. 17.01.1831

Aaremaalseddel fra Løvenskiold til Jens Larsen paa pladsen Sørbø under Sørbø. Datert 14.04.1844, tingl. 09.01.1846

 

Treschow solgte i 1913 Sørbø Bnr.1 til Solve Hagbartsen:

Skjøte på Sørbø løpenummer 526a fra F W Treschow til Solve Hagbartsen for kr. 5000 med havnerett for kjøperen i ”den fraskilte skog”, hvorhos sælgeren har forbeholdt seg driftsveier, tømmerlegger, jaktrett osv. (datert 30.09.1913, tinglyst15.10.1913)

 

Solve Hagbartsen solgte Rønningen i 1942 til sin nevø Olav Kamperhaug:

Skjøte på Sørbø/Rønningen Bnr.1 fra Solve H Rønningen f. 15.08.1882 til søstersønn Ole A Kamperhaug f. 13.10.1910 og hustru Berglot Kristine f. 13.01.1915 for kr. 7700. datert 30.12.1942

 

 

 

Se manntall for Sørbø

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1824 til 1829

 

Isak Larsen f. 1801 kom fra Rønningen u/Sørbø. Hans far, Lars Jørgensen, var husmann der. Isak giftet seg i 1824 med Ingeborg Larsdatter f. 1793 fra Spornes u/Island og ble bosatt på Rønningen u/Sørbø. Isak døde på Rønningen i 1829 som inderst (leieboer). Hans far døde der året etter. Ingeborg giftet seg på nytt og kom til Snurren u/Prestegården.

 

Barn:

Lars Isaksen f. 1824

Ole Isaksen f. 1826

Inger Isaksdatter f. 1829 d. 1830

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1830 til 1874 (Før 1860 var det da en husmannsplass)

 

Jens Larsen f. 1793 giftet seg i 1818 med Ingeborg Henriksdatter f. 1792. Hennes far var husmann på Moen u/Island. Jens var bror av overnevnte Isak Larsen, og som nevnt så døde deres far som husmann på Rønningen u/Sørbø i 1830. Jens sin mor døde på Sørbø i 1848. Jens og Ingeborg døpte barn bosatt på Rønningen u/Sørbø i 1818. Fra 1820 og 1829 døpte barn bosatt på Snurren u/Prestegården. Fra 1830 døpte de barn bosatt på Rønningen u/Sørbø igjen. De kom da tilbake på Rønningen u/Sørbø da hans far døde i 1830 og ble bosatt der. Løvenskiold skilte i 1860 ut Sørbø/Rydningen - løpenummer 526(a) - senere Bnr.1 fra Sørbø løpenummer 526. Jens og hans familie nevnes der i 1865 sammen med sønnen Henrik og hans familie. Ingeborg døde på Sørbø/Rønningen i 1868. Jens døde der i 1874.

 

Barn:

Jacob Jensen f. 1818 d. 1839

Nils Jensen f. 1821 d. 1893

Henrik Jensen f. 1824 d. 1897

Lars Jensen f. 1829 d. 1830

Kirsti Jensdatter f. 1831

Inger Jensdatter f. 1834

Lars Jensen f. 1834 d. 1834

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1853 til ca 1895

 

Henrik Jensen f. 1824 var sønn av overnevnte Jens Larsen. Henrik giftet seg i 1853 med Berte Andrine Jonsdatter f. 1825 fra Hvarnes. De døpte et barn i 1854 bosatt på Rønningen u/Sørbø. De nevnes der sammen med hans foreldre i 1865 og har trolig bodd der hele tiden. Hans far døde på Rønningen i 1874. Henrik og hans kone nevnes på Rønningen i 1875. Berte Andrine døde der i 1893. Henrik døde hos sønnen Lars på Grorud i 1897.

 

Barn:

Lars Henriksen f. 1854 d. 1919

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1895 til 1906 (Maren Sofie døde her i 1933)

 

Syvert Hagbart Solvesen f. 1859 fra Lardal giftet seg der i 1882 med Maren Sofie Johansdatter f. 1853. Hun kom også fra Lardal. De døpte barn bosatt i Lardal i 1882 og 1894. Fra 1897 døpte de barn bosatt på Rønningen u/Sørbø i Siljan. De nevnes også der i 1900 tellingen. Han døde på Rønningen i 1906. Maren Sofie døde der i 1933.

 

Barn:

Solve Hagbartsen f. 1882 d. 1946

Elen Marie Hagbartsdatter f. 1884 d. 1974

Bredine Hagbartsdatter f. 1885 d. 1969

Anna Hagbartsdatter f. 1887 d. 1948

Magna Sofie Hagbartsdatter f. 1889 d. 1957

Mathilde Hagbartsdatter f. 1894 d. 1943

Helga Hagbartsdatter f. 1897 d. 1966

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1906 til 1942

 

Solve Hagbartsen f. 1882 var sønn av overnevnte Syvert Hagbart Solvesen. Solve ble bosatt på Rønningen etter sin fars død og kjøpte plassen av Treschow i 1913. Han skjøtet i 1942 plassen til sin søstersønn Ole Kamperhaug f. 1910. Solve døde ifølge Bakken i 1946. Han var ugift.

 

Se under hans far

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1942

 

Olav (Ole) Kamperhaug f. 1910 giftet seg i 1940 med Bergliot Kristine Steinsholt f. 1914 fra Lardal. (Han brukte bare navnet Ole.) Hans mors bror, Solve Hagbartsen Rønningen, solgte Sørbø/Rønningen Bnr.1 i 1942 til Ole Kamperhaug. Ole døde i 1992 og hans kone i 1996.

 

Barn:

Anne Marie Kamperhaug f. 1951

 

Familieark