| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre – Gnr.28 Bnr.12

 

 

Gonsholt Søndre Bnr.12 ble i 1891 utskilt fra Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 den 19.06.1891, hvorved utskilt eiendommen Gonsholt Søndre Bnr.12. Tinglyst 11.09.1891

 

Gonsholt Søndre Bnr.12 ble i 1894 sammenføyd med flere bruk som Gonsholt Søndre Bnr.7:

I 1894 ble Gonsholt Søndre - løpenummer 550a – Bnr.1, Gonsholt Søndre Bnr.4, Gonsholt Søndre Bnr.7, Gonsholt Søndre Bnr.11 og Gonsholt Søndre Bnr.12 sammenføyd som Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7

 

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre