| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Fossli Gnr.19 Bnr.71

 

Senere adresse: Sentrumsveien 96

 

 

Eiendommen Øverbø/Fossli Bnr.71 ble i 1950 utskilt fra Øverbø/mellom Bnr.6 til brødrene Alf Gonsholt og Eilert Gonsholt:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 11.05.1950, hvorved er utskilt Øverbø/Fossli Bnr.71 til Alf og Eilert Gonsholt.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.71 – Fossli - 0 mark 03 øre - Alf Gonsholt og Eilert Gonsholt 

 

 

 

 

Manntall for Øverbø