| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TUDAL ETTER 1814


 

Tudal/Torshaug Gnr.20 Bnr.7

 

 

Treschow skilte i 1928 ut eiendommen Tudal/Torshaug Bnr.7 fra Tudal/Skogen Bnr.4 og solgte den til Johannes Rød:

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal/Skogen Bnr.4 den 13.11.1928, hvorved fraskilt Tudal/Torshaug Bnr.7 til Johannes Rød. Tinglyst 13.11.1928

Skjøte fra F W Treschow til Johannes Rød på Tudal/Torshaug Bnr.7 m.m. for kr. 2000. Tinglyst 03.05.1929

 

I 1936 skilte Johannes Rød ut eiendommen Tudal/Fjelhaug Bnr.9:

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal/Torshaug Bnr.7 den 15.09.1936, hvor er utskilt Tudal/Fjelhaug Bnr.9.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Tudal Gnr.20

Bnr.7-Torshaug-0 mark 09 øre -Johannes Rød

 

 

Manntall for Tudal

 

 

Nevnt her fra 1929

 

Johannes Rød f. 1900 var sønn av overnevnte Ole Kristian Jacobsen. Johannes giftet seg i 1925 med Lilly Ovidia Olsdatter f. 1897. De eide flere eiendommer og Johannes overtok eiendommen Torsholt/et skogstykke Bnr.10 i 1929. Han nevnes som eier der i matrikkelen i 1950. I Norske gårdebruk 1955 nevnes han på Torshaug, men var også eier og bruker av Torsholt Gnr.17 Bnr.10 samt flere bruk. Han eide og drev dette sammen med de andre brukene han da eide. Han hadde bruk som het Torshaug på Tudal og på Torsholt men ettersom han i Norske gårsbruk er plassert under Gnr.17 som er Torsholt, så bodde han trolig fysisk der. Johannes døde i Siljan i 1977.

 

Barn:

Ole Kristian Rød f. 1826 d. 1899

Kirsten Rød f. 1833

 

Familieark