| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Skogstykke Gnr.17 Bnr.10

 

 

Treschow skilte i 1915 ut eiendommen Torsholt/et skogstykke Bnr.10 fra Torsholt/Skog Bnr.8. Han solgte samme året denne plassen og to eiendommer på Tudal til Ole J Rød:

Skylddelingsforretning avholt den 15.09.1915 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/et skogstykke Bnr.10 til Ole J Rød. Tingl. 25.09.1915

Skjøte på Torsholt/et skogstykke Bnr.10 og Tudal Gnr.20 Bnr. 4 og Bnr.6 fra Treschow til Ole J Rød for kr. 500 med forbehold om veirett, rett til tømmerlegger, jaktrett osv. datert 20.09.1915, tingl. 25.09.1915

 

Ole J Rød overtok alene hjemmelen på Torsholt/et skogstykke Bnr.10 i 1927 etter at hans kone var død:

Hjemmelsdokument paa skifte etter avdøde Kirsti Rød og gjenlevende mann Ole J Rød, hvorav Torsholt/et skogstykke Bnr.10 med flere bruk ble utlagt enkemannen for kr. 57150 osv. datert 02.05.1927, tingl. 18.05.1927

Sønnen Johannes Rød overtok eiendommen Torsholt/et skogstykke Bnr.10 i 1929:

Skjøte på Torsholt/et skogstykke Bnr.10 fra Ole J Rød og hustru Karen til Johannes Rød for kr. 500. datert 11.05.1929, tingl. 07.06.1929

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17         

Bnr.10 - Et skogstykke - 0 mark 09 øre - Johannes Røed

 

 

 

 

Eiere/Brukere her fra 1915 til 1929

 

Ole Kristian Jacobsen f. 1872 og hans 1. kone Kjersti Auversdatter f. 1871 kjøpte i 1915 eiendommen Torsholt/et skogstykke Bnr.10 av Treschow. Kjersti døde i 1918. Ole Kristian giftet seg 2. gang i 1926 med Karen Mathilde Johannesdatter f. 1896 fra Sandsvær. De solgte i 1929 Torsholt/et skogstykke Bnr.10 til deres sønn Johannes.

 

Se Sanni u/Tudal

 

 

 

Eiere/Brukere her fra 1929

 

Johannes Rød f. 1900 var sønn av overnevnte Ole Kristian Jacobsen. Johannes giftet seg i 1925 med Lilly Ovidia Olsdatter f. 1897. De eide flere eiendommer og Johannes overtok eiendommen Torsholt/et skogstykke Bnr.10 i 1929. Han nevnes som eier der i matrikkelen i 1950. Johannes døde i Siljan i 1977.

 

 

Se Torsholt Bnr.14 og Torsholt Bnr.16  

 

Familien nevnes under Tudal/Torshaug Bnr.7