| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814


 

Serkland/Nystad Gnr.22 Bnr.10

 

 

Jacob Olsen Serkland skilte i 1926 ut Serkland/Nystad Bnr.10 fra Serkland/indmarken Bnr.2 og solgte den til sin bror Nils Olsen:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 04.12.1926, hvorved til Nils Olsen Nystad ble utskilt Serkland/Nystad Bnr.10. Tinglyst 15.12.1926

Skjøte på Serkland/Nystad Bnr.10 fra Jacob O Serkland til Nils Olsen Nystad for kr. 300. Datert 14.12.1926, tinglyst 20.04.1927

 

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.10 - Nystad - 0 mark 12 øre - Nils Olsen Nystad

 

 

Enken etter Nils Olsen Serkland, Amalie, solgte Serkland/Nystad Bnr.10 til sønnen Åge Nilsen:

Nils Serkland Nystads enke, Amalie, er meddelt uskiftebevilling. Datert 25.03.1960

Skjøte på Serkland/Nystad Bnr.10 med mere fra Amalie Olsen Nystad f. 18.12.1898 til Aage Nilsen Nystad f. 29.12.1925 for kr. 10 000. Datert 12.10.1960

 

Serkland/Nystad Bnr.7, Serkland/Nystad Bnr.10, Serkland/Nystadparsellene Bnr.11 og Serkland/Nystadhagen Bnr.17 ble, ettersom de ble utskilt, drevet som en enhet, Nystad.

 

 

Manntall for Serkland