| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/nordre – Gnr.31 Bnr.17

 

Senere adresse Kisteveien 48

 

Kiste Søndre/nordre Bnr.17 ble utskilt i 1888:

Treschow avholdt i 1888 skylldelingsforretning på det utvidede Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b – senere Bnr.4 og skilte ut blant annet ut en part som brukes av Peder Olsen som Kiste Søndre Bnr.17. Tinglyst 01.11.1888

 

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Nordre Bnr.17 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap ble utskilt Kiste Søndre/Kistefossene Bnr.27. Tinglyst 25.09.1920

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Nordre Bnr.17 den 02.12.1950, hvorved utskilt Kiste Søndre/Eik Bnr.37.

 

 

Matrikkelen 1905

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.17 – Kiste søndre og nordre – eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.17 - Kiste søndre og nordre - 3 mark 97 øre - F. M. Treschow

 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1880 til 1893

Peder Olsen f. 1847 var sønn av Ole Nilsen Kiste. Peder giftet seg i 1892 med Karoline Elise Vetlesdatter f. 1867 fra Holte. Peder var nok bruker på Kiste Nordre - løpenummer 558b en tid etter hans far døde der i 1880. Han bodde nok der sammen med sin mor. Da Treschow omorganiserte Kiste Nordre i 1880 og 1888 (se under) ble flere bruk en del av Kiste Søndre. Den parten som brukes av Peder Olsen ble Kiste Søndre Bnr.17. Peder kjøpte i 1893 Engelstad/Søndre (Søstua) Bnr.3 av Treschow.

Se Engelstad/Søndre Bnr.3

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til etter 1914

 

Syvert Anton Jensen f. 1852 fra Lardal giftet seg i Hedrum i 1887 med Inger Johanne Sivertsdatter f. 1857 fra Hedrum. De døpte barn i Hedrum og Lardal. De døpte sitt siste barn i Lardal i januar 1891. Ifølge Bakken brukte en Anton Jensen Kiste gården Tudal i Siljan et års tid før den ble solgt i 1892. Fra 1893 døpte de barn bosatt på Kiste. I 1900 og 1910 bodde familien på Kiste Søndre Bnr.17. Inger Johanne døde på Kiste Søndre i 1914. Treschow skilte i 1922 ut eiendommen Gurholt/Svingen Bnr.25 fra Gurholt/Haugen Bnr.10 og solgte den til Anton Jensen Kiste i 1923. Anton Jensen Kiste solgte i 1936 eiendommen Gurholt/Svingen Bnr.25 til sønnen Albert Antonsen Kiste. Flere av barna kan ha skrevet seg som Jensen.

 

Barn:

Sigvart Julius Antonsen f. 1878 d. 1931

Elise Magdalene Antonsdatter f. 1880 d. 1953

Katinka Amalie Antonsdatter f. 1882

Susanne Pauline Antonsen Kiste f. 1887 d. 1976

Hanna Mathilde Antonsdatter f. 1889 d. 1967

Johan Anton Antonsen f. 1891 d. 1907

Anna Josefine Syvertsdatter f. 1893 d. 1975

Severin Antonsen f. 1895 d. 1922

Albert Antonsen Kiste f. 1898 d. 1992

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1920 til 1946 (De kan ha bodd der videre.)

 

Peder Pettersen f. 1887 fra Rød giftet seg i 1912 med Hanna Mathilde Antonsdatter f. 1889. Hun var datter av overnevnte Syvert Anton Jensen. Peder kom jo fra Rød og de døpte tvillinger der i 1913. I 1914 døpte de et barn bosatt på Svartangen i Hedrum. Peder forpaktet Svartangen fra 1914 til 1920. I 1924 døpte de barn bosatt på Kiste i Siljan. De ble nå bosatt på Kiste Søndre/Nordre Bnr.17 og overtok som brukere/forpaktere der etter hans kones foreldre. Sønnen Olav Petter overtok gården etter foreldrene i 1946. Hanna døde i 1967 og Peder døde i 1970.

 

Barn:

Hjørdis Kiste f. 1913

Margit Kiste f. 1913

Ole Petter Kiste f. 1914

Asbjørn Johan Kiste f. 1924

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1946 til 1966

 

Ole Petter Kiste f. 1914 var sønn av overnevnte Peder Pettersen. Han giftet seg i 1940 med Klara Hagen f. 1914 fra Hagen u/Høiseth. Han overtok som bruker/forpakter på Kiste Søndre Bnr.17 etter foreldrene i 1946. Ifølge Bakken overtok en annen på Kiste Søndre Bnr.17 i 1966. Klara døde i 1966 og Ole Petter døde i 1979.

 

Barn:

Ole Petter Kiste f. 1941 d. 1996

Torbjørn Kiste f. 1946

Solveig Kiste f. 1954

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1966

 

Ifølge Bakken overtok en Edgard Urtegaard på Kiste Søndre Bnr.17 i 1966.