| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814


 

 

Skilbred/Lunde Gnr.12 Bnr.5

 

 

(Senere adresse: Skilbredveien 64)

 

 

 

Skylldelingsforretning 17.03.1920 på Skilbred Bnr.2, hvorved til Hans Johnsen Lunde er utskilt Lunde Bnr.5 av skyld 27 øre.

 

Skjøte fra Olaf Nøklegård til Hans J Lunde på Lunde Bnr.5 for 8500 kr. (tingl. 12.05.1920)

 

Skjøte fra Hans J Lunde f. 29.06.1879 til sønnen Jon Lunde f. 09.09.1905 på Lunde Bnr.5 for 14000 kr, hvorav løsøre 4000 kr, pluss opphold for selger og hans hustru. (dat. 04.03.1950)

 

 

Matrikkelutkast 1950

Skjelbrei Gnr.12                      

Bnr.5 – Skjelbrei Søndre Lunde - 0 mark 77 øre Jon Lunde 

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1920 til 1950

 

Hans Jakob Jonsen (Lunde) f. 1879 fra Skilbred Nordre fikk i 1898 et uekte barn med Ingeborg Emilsdatter f. 1880 fra Flesberg. Han giftet seg i 1904 med Anna Ludvigsdatter f. 1880 fra Hjartdal. Han var en tid forpakter av Henningsdalen u/Mo i Gjerpen. Han nevnes der som skogsarbeider og de fikk to barn bosatt der. De flyttet tilbake til Siljan og kjøpte Lunde u/Høiseth av Edvard Andersen Skilbred i 1917. Han flyttet trolig til Lunde u/Skilbred Søndre i 1920. Denne plassen ble utskilt til Hans fra Skilbred Søndre i 1920 og de ble selveiere der. I 1940 kjøpte Hans Høisethagen Bnr.21 av Slemdal kommune. Sønnen Jon overtok eiendommene i 1950. Anne døde i 1966 og Hans i 1971. De ble begge gravlagt i Skien.

 

Hans Jacob Jonsen og Ingeborg Emilsdatter sitt uekte barn:

Inga Marie Hansdatter f. 1898 d. 1987

 

Hans Jacob Jonsen og Anne Ludvigsdatter sine barn:

Jon Lunde f. 1905 d. 1965

Gunhild Lunde f. 1910 d. 1995

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1950 til 1962

 

Jon Lunde f. 1905 var sønn av overnevnte Hans Jacob Lunde. Jon overtok plassene Lunde og Høisethagen i 1950. Han drev begge gårdene, men bodde nok på Lunde. Han solgte Lunde i 1962. Jon døde i 1965 og ble gravlagt i Skien.

 

Se under hans far

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1962 til 1963

 

En Sveinung Råmunddalen kjøpte plassen Lunde i 1962. Råmunddalen er en gård i Kviteseid. Jeg har ikke finnet noen mer om han i kildene i Siljan. Han solgte plassen i 1963 til Monrad Hille.

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1963

 

Monrad Hille f. 1921 kom fra Gulen i Sogn og giftet seg i 1961 med Signe Svare f. 1928 fra Vågå.  Monrad kjøpte plassen Lund u/Skilbred Søndre av Sveinung Råmunddalen i 1963. Da Monrad døde i 1995 overtok konen Signe ansvaret for gården.

 

Barn:

Iver Hille f. 1962

Liv Hille f. 1967

 

Familieark