| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GONSHOLT NORDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Nordre – Gnr.26 Bnr.3

 

 

Gonsholt Nordre/en del av indmarken Bnr.3 ble i 1891 utskilt fra Gonsholt Nordre/indmarken Bnr.2 og sammenføyd med Gonsholt Nordre/skog Bnr.1:

Skyldelingsforretning avholdt den 20.06.1891 på Gonsholt Nordre/indmarken Bnr.2, hvorved ble utskilt Gonsholt Nordre/en del av indmarken Bnr.3. Tinglyst 11.09.1891

Skyldelingsforretning avholdt den 20.06.1891, hvorved det fra Gonsholt Nordre Bnr.2 fraskilte bruk Gonsholt Nordre Bnr.3 ble sammenføyd med Gonsholt Nordre Bnr.1. Tinglyst 11.09.1891

 

 

 

Manntall for Gonsholt Nordre