| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD ETTER 1814


   

Kløverød/Mellomjordet Gnr.13 Bnr.11

 

 

Mellomjordet Bnr.11 ble utskilt fra Hillestad Bnr.10 til Ellef Kløverød i 1931:

Skylldelingforetning på Hillestad Bnr.10 avholt 14.12.1931, hvorved til Ellef Kløverød er utskilt Mellomjordet Bnr.11

 

Mellomjordet Bnr.11 ble solgt fra Ellef Kløverød til sønnen Edvard i 1937:

Skjøte på Mellomjordet Bnr.11 fra Ellef E. Kløverød f. 10.10.1872 til sønnen Edvard Kløverød f. 08.08.1911 for kr. 500. (datert 15.06.1937)

 

Ellef overtok også Kløverød/Kløvstad Bnr.9 og Bnr.11 og drev Bnr.9, Bnr.11 og Bnr.14 som er enhet.

 

Bosatt/Brukere

 

Se Kløvstad