| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

Hogstad Nedre – Gnr. 8

 

Gårdsbruket ligger nord i Opdalen. Det grenser mot Hogstad Øvre i nordøst, Island i vest, Sølland i syd.

 

Se Hogstad Nedre før 1814

 

 

Løvenskiold eide Hogstad Nedre i 1814. 

 

 

 

Manntall for Hogstad Nedre

 

 

 

(Med plassene Hogstad Vestre Bnr.3, Hogstad Nedre/Vannfall Bnr.4,  Revegården Bnr.5 Aspelund Bnr.6,  Nerby Bnr.7 Skogly Bnr. 8, plassen Kaasa og Skogsbestyrere)

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

 

Det var to løpenummer på Hogstad Nedre i 1838.

 

Matrikkelen 1838
Høgstad nedre matrikkelnr. 162 (gammelt matrikkelnummer 160)
Løpenummer 497 - Høgstad nedre - skyld 1 hud 9 skinn - oppsitter Rasmus Halvorsen enke
Løpenummer 498 - Høgstad nedre - skyld 1 hud 9 skinn - oppsitter Ole Johannesen

 

 

Her følger Hogstad Nedre Bnr.1 og Hogstad Nedre Bnr.

 

 

Del 1

Hogstad Nedre - løpenummer 497

Treschow kjøpte Hogstad Nedre løpenummer 497 og løpenummer 498 av Løvenskiold i 1873. (Tinglyst 20.10.1873)

 

 

 

Bosatt her fra 1802 til ca 1813 (Trolig en tid på Kåsa u/Hogstad etter dette.)

 

Rollef Pedersen f. 1778 var sønn av Peder Rollefsen Hogstad. Rollef giftet seg 1. gang i 1802 med Gunild Nilsdatter f. 1776 fra Vanebu. De bodde på Hogstad, men i 1816 står det ”Kaasa” da de gravla et barn, og i 1818 døpte de et barn bosatt som inderster på Hogstad. De bodde da trolig på Kåsa u/Hogstad den siste tiden de var der. De flyttet siden til Årum. Gunild døde der i 1827. Rollef giftet seg 2. gang i 1835 med enken på Årum, Birthe Larsdatter f. ca 1807. Birthe døde på Årum i 1845.

 

Se Hogstad Nedre før 1814

 

 

Bosatt her fra 1813 til 1839 (Maren til 1856)

Rasmus Halvorsen f. 1780 fra Ås i Gjerpen giftet seg i Gjerpen i 1812 med Maren Magdalena Aslaksdatter f. 1786 fra Stulen. Rasmus ble bruker på Hogstad Nedre i 1813. Han drev gården frem til han døde der i 1839. Enken overtok som bruker på Hogstad Nedre og drev gården den inntil sønnen Aslak den. Hun døde på Hogstad i 1856.

 

Barn:

Aslak Rasmussen f. 1813 d. 1887

Maren Rasmusdatter f. 1815 d. 1891

Halvor Rasmussen f. 1819 d. 1879

Hans Rasmussen f. 1829 d. 1896

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1856 til 1887

 

Aslak Rasmussen f. 1813 giftet seg i 1856 med Anne Olsdatter f. 1824 fra Seteret u/Island. De ble bosatt på Hogstad Nedre der Aslak overtok som bruker etter sin mor. Det kan være at han overtok som bruker før han giftet seg. Anne døde i 1865 og vi ser i 1865 tellingen at Aslak hadde ei tjenestepike som bestyrte husholdningen hans. Hun tok seg nok også av hans barn som da var små. Da han "fordervet seg" overtok hans bror Hans gården, ifølge Bakken. Det må vel bety at han ødela seg på en eller annen måte. Aslak døde på Hogstad i 1887.

 

Barn:

Rasmus Aslaksen f. 1857 d. 1871

Ole Aslaksen f. 1859

Maren Aslaksdatter f. 1862

Anne Aslaksdatter f. 1865 d. 1912

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1875 til ca 1888

 

Hans Rasmussen f. 1829 var bror av overnevnte Aslak Rasmussen Hogstad. Hans giftet seg med Gunhild Pedersdatter f. 1825 fra Høiseth. De døpte at barn i 1856 bosatt på Hogstad. De kom til Rustad i Opdalen som husmenn og nevnes der i 1865. Da hans bror Aslak Rasmussen på Hogstad Nedre "fordervet seg", overtok Hans gården, ifølge Bakken. Det er usikkert når Hans kom dit, men de nevnes der i 1875. Hans kone døde på Høiseth i 1889. Hans døde hos datteren på Gonsholt i 1896.

 

Barn:

Maren Hansdatter f. 1856 d. 1943

 

Familieark

 

 

 

Del 2

 

Hogstad Nedre løpenummer 498

 

 

Treschow kjøpte Hogstad Nedre løpenummer 497 og løpenummer 498 av Løvenskiold i 1873. (Tinglyst 20.10.1873)

 

 

 

Bosatt her i 1781 og fra ca 1786 til 1810 (Dorthe til 1836)

 

Johan Laurentius Rollefsen f. 1749 var bror til Peder Rollefsen Hogstad. Johan giftet seg i 1780 med Dorthe Abrahamsdatter f. 1759 fra Sølland. De døpte et barn på Hogstad i 1781, før de i 1782 nevnes på Tudal og døpte et barn der i 1783. Fra 1786 nevnes de på Hogstad Nedre og bodde der livet ut. Johan døde der i 1810. Dorthe drev gården en tid før sønnen Ole overtok. Hun døde der i 1836.

 

Se Hogstad Nedre før 1814

 

 

Bosatt her fra 1819 til 1850 (Maren døde der i 1875.)

Ole Johansen f. 1781 var sønn av overnevnte Johan Rollefsen Hogstad. Ole giftet seg i 1819 med Maren Kristensdatter f. 1788 fra Kløverød. De ble bosatt på Hogstad Nedre der Ole overtok etter sin mor. Ole døde der i 1850. Maren bodde som føderådskone hos den neste brukeren på Hogstad Nedre, Jacob Nilsen, i 1865. Han var gift med enken etter hennes sønn Johan Olsen. Maren døde på Hogstad i 1875.

 

Barn:

Karen Olsdatter f. 1820 d. 1820

Johan Olsen f. 1821 d. 1856

Karen Olsdatter f. 1823

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1853 til 1903 (Gunhild Marie til 1910)

 

Gunhild Marie Olsdatter f. 1828 fra Vanebuseter giftet seg 1. gang i 1853 med Johan Olsen f. 1821. Han var sønn av overnevnte Ole Johansen Hogstad. De ble bosatt på Hogstad Nedre og Johan døde der i 1856. Gunhild Marie giftet seg på nytt i 1858 med Jacob Nilsen f. 1830 fra Hogstad Øvre. Jacob overtok da bygselen på denne delen av Hogstad Nedre. I 1888 overtok de bygselen på begge brukene på Hogstad Nedre. Jacob kjøpte Hogstad Nedre Bnr.2 i 1892. Da var skogen skilt ut i 1891. De nevnes som enebrukere der i 1900. Jacob døde på Hogstad i 1903 og Gunhild Marie døde der i 1910.

 

Gunhild Marie Olsdatter og Johan Olsen sine barn:

Ole Johansen f. 1856 d. 1928

 

Gunhild Marie Olsdatter og Jacob Nilsen sine barn:

Nils Jacobsen f. 1858 f. 1867

Johan Jacobsen f. 1860 d. 1945

Solve Jacobsen f. 1862 d. 1938

Anne Helvig Jacobsdatter f. 1864 d. 1913

Peder Jacobsen f. 1866 d. 1914

Berte Nelia Jacobsdatter f. 1868

Ingeborg Marie Jacobsdatter f. 1870

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Hogstad i 1865 (Dette kan også ha vært Hogstad Øvre)

 

Inger Andrea Andersdatter f. ca 1859 døde på Hogstad i 1862, 3 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Hogstad i 1865 (Dette kan også ha vært Hogstad Øvre)

 

Martin Tollefsen f. ca 1838 døde på Hogstad i 1865 som ungkar og skredder, 27 år gammel.

Familieark

 

 

Ps. Se brukere videre på Bnr.2 under her

 

 

 

 

 

Hogstad Nedre/innmarken (Hauen) - løpenummer 497b/498b senere Bnr.2 (Fra 1875)

 

Senere adresse: Grorudveien 48

 

 

Treschow kjøpte Hogstad Nedre løpenummer 497 og løpenummer 498 av Løvenskiold i 1873. (Tinglyst 20.10.1873)

 

Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Nedre løpenummer 497 den 11.10.1873, hvorav Hogstad Nedre løpenummer 497b (innmarken) ble utskilt. Tingl. 20.10.1873

 

Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Nedre løpenummer 498 den 11.10.1873, hvorav Hogstad Nedre løpenummer 498b (innmarken) ble utskilt. Tingl. 20.10.1873

 

Hogstad Nedre (innmarken) løpenummer 498b ble sammenføyd med Hogstad Nedre (innmarken) løpenummer 497b - som ble Bnr.2. Tingl. 20.09.1875

 

Skjøte fra Treschow til Jacob Nilsen Hogstad Nedre (innmarken) Bnr.2 og Hogstad Øvre Bnr.7 for kr. 6000, med div. forbehold som driftsveier, tømmerlegger osv. Datert 11.04.1892, tingl. 20.04.1892

 

Skjøte fra Jacob Nilsen Hogstad til Peder Jacobsen Hogstad på Hogstad Nedre (innmarken) Bnr.2 og Hogstad Øvre Bnr.7 for kr. 8000, hvorad for besetning og løsøre kr. 2000. Datert. 20.01.1903, tingl. 13.05.1903

 

Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Nedre (innmarken) Bnr.2 den 16.04.1920, hvorved utskilt Hogstad Vestre Bnr.3 til Hjalmar Pedersen.

 

Hjemmelsdokument paa skifte efter Peder Jacobsen Hogstad g. hustru Eline Hogstad sønnen Anders Pedersen Hogstad paa Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.7 og Hogstad Nedre Gnr.8 Bnr.2 for løsningsummen kr. 26250 (samt løsøre for kr. 13538) osv. Tingl. 09.06.1920

 

Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Nedre (innmarken) Bnr.2 den 08.06.1937, hvorved utskilt Hogstad Nedre/Hogstad Revegaard Bnr.5.

 

Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Nedre (innmarken) Bnr.2 den 03.05.1946, hvorved utskilt Hogstad Nedre/Nerby Bnr.7.

 

Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Nedre (innmarken) Bnr.2 den 23.08.1947, hvorved utskilt Hogstad Øvre/Skogly Bnr.8 til Paul Hogstad.

 

Matrikkelen 1905

Hogstad øvre Gnr. 8

Bnr.2 – Hogstad nedre (indmark) – eier/bruker Peder Jacobsen

 

Matrikkelutkast 1950

Hogstad nedre Gnr.8 

Bnr.2 - Hogstad nedre, skog (innmark) - Anders Pedersen Hogstad

 

 

 

Bosatt her fra 1891 til 1914 (Elise døde der i 1919)

 

Peder Jacobsen f. 1866 var sønn av overnevnte Jacob Nilsen på Hogstad løpenummer 498. Peder giftet seg i 1891 med Elise Andersdatter f. 1866. Hun var født i Gjerpen, men kom med foreldrene til Siljan i 1882. Peder ble bosatt på Hogstad Nedre og overtok gården etter sin far. Hans far hadde kjøpt gården i 1891. I 1900 bodde han med sin familie på Hogstad Nedre. Han hjalp da sin far med gårdsdriften. I 1910 hadde Peder overtatt gården. Peder døde på Hogstad i 1914. Elise døde der i 1919.

 

Barn:

Jacob Pedersen f. 1892 d. 1892

Ingrid Hogstad f. 1893 d. 1895

Gudrun Pedersdatter f. 1895 d. 1960

Anders Pedersen f. 1897 d. 1976

Hjalmar Pedersen f. 1898 d. 1989

Ingrid Marie Hogstad f. 1901 d. 1919

Anna Hogstad f. 1903 d. 1904

Paul Edvard Hogstad f. 1905

Esther Hogstad f. 1908

Lilli Hogstad f. 1910 d. 1997

Ruth Hogstad f. 1914 d. 1914

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1920 til 1976 (Dagny til 1981)

 

Anders Pedersen f. 1897 var sønn av overnevnte Peder Jacobsen Hogstad. Anders giftet seg i 1920 med Dagny Jacobsdatter f. 1896 fra Vestby u/Sølland. Anders overtok Hogstad Nedre i 1920 etter sine foreldre. Hans far døde der i 1914 og hans mor i 1919. Anders døde i 1976. Dagny døde i 1981.

 

Barn:

Peder Jacob Hogstad f. 1925 d. 2008

Ragnar Hogstad f. 1927

Helge Hogstad f. 1930

Johan Hogstad d. 1936

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1958

 

Johan Hogstad f. 1936 var sønn av overnevnte Anders Pedersen Hogstad. Johan ble gift med Bjørg Sørensen. Han overtok Hogstad Nedre etter sine foreldre i 1958.

 

Barn:

Tom Hogstad f. 1957

Gry Hogstad f. 1962

Jarle Aadne Hogstad f. 1963 d. 1992

Ingvild Hogstad f. 1973

 

Familieark

 

 

 

 

Hogstad Nedre/skogen løpenummer 497a/498a – senere Bnr.1 (Fra 1875)

 

 

Treschow kjøpte Hogstad Nedre løpenummer 497 og løpenummer 498 av Løvenskiold i 1873. (Tinglyst 20.10.1873)

 

Han skilte ut innmarken som løpenummer 497b/498b – senere Bnr.2 og skogen som løpenummer 497a og løpenummer 498a. 

 

Hogstad Nedre (skogen) løpenummer 498a ble sammenføyd med Hogstad Nedre (skogen) løpenummer 497a - som ble Hogstad Nedre Bnr.1. Tingl. 20.09.1875 

 

Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Nedre Bnr.1 den 02.09.1920, hvorav til Vestfold Kraftselskap er utskilt Hogstad Nedre/vannfall Bnr.4. Tingl. 25.09.1920

 

Matrikkelen 1905

Hogstad øvre Gnr. 8

Bnr.1 – Hogstad nedre (skog) – eier/bruker F. M. Treschow

 

Matrikkelutkast 1950

Hogstad nedre Gnr.8 

Bnr.1 - Hogstad nedre, skog - 14 mark 30 øre - F. M. Treschow