| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Granly – Gnr.23 Bnr.30

 

Senere adresse Gurholtveien 224

 

Treschow skilte i 1945 ut Gurholt/Granly Bnr.30 fra Gurholt/skog Bnr.1 og solgte den til Olaf Jacobsen Serkland i 1946:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt Bnr.1 den 04.10.1945, hvorved er utskilt Gurholt/Granly Bnr.30.

Skjøte på Gurholt/Granly Bnr.30 fra Treschow til Olaf Jacobsen Serkland f. 07.08.1912 for kr. 300. Datert 23.11.1946

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.30 – Granly - 0 mark 05 øre - Olav Jakobsen Serkland 

 

Olaf Jacobsen Serkland solgte i 1958 Gurholt/Granly Bnr.30 til Jon Antonsen Skilbred:

Skjøte på Gurholt/Granly Bnr.30 Olaf Jacobsen Serkland f. 07.08.1912 til Jon Antonsen Skilbred f. 14.08.1913 for kr. 32 000. datert 28.06.1958

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her 1946 til 1958

 

Olav Serkland f. 1912 var sønn av Jacob Olsen Serkland. Olav giftet seg i 1940 med Ingrid Gurholt f. 1913 fra Gurholt/Solbakken. Treschow skilte i 1945 ut Gurholt/Granly Bnr.30 og solgte eiendommen til Olav i 1946. Hans far skjøtet Serkland/Søstua Bnr.2 til Olav i 1956. I 1958 solgte Olav eiendommen Gurholt/Granly Bnr.30 til Jon Antonsen Skilbred. Ingrid døde i 1977 og Olav døde i 1982.

 

Se under hans far

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1958

 

Jon Skilbred f. 1913 fra Skilbred giftet seg i 1939 med Anne Elise Skilbred f. 1914 fra Skilbred. Jon kjøpte i 1958 kjøpte eiendommen Gurholt/Granly Bnr.30 av Olav Serkland.

 

Se under hans far