| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I 


 

Gurholt – Gnr.23 Bnr.7

 

 

Treschow skilte i 1873 ut Gurholt løpenummer 540g – senere Bnr.7 (en del av indmarken) fra Gurholt løpenummer 540a – senere Bnr.1:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 540a – senere Bnr.1 fra 10.09.1873 til 15.10.1873, hvorved utskilt Gurholt løpenummer 540g – senere Bnr.7. Tinglyst 01.11.1873

 

Gurholt løpenummer 540h – senere Bnr.8 ble i 1880 sammenføyd med Gurholt løpenummer 540g – senere Bnr.7. Tinglyst 04.08.1880

 

Treschow skilte i 1886 ut Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt Bnr.15 fra Gurholt Bnr.7:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 540g – senere Bnr.7 den 26.09.1886, hvorved utskilt Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt Bnr.15. Tinglyst 01.11.1886

 

Den resterende delen, Gurholt løpenummer 540g og 540h – senere Bnr.7, ble i 1894 sammenføyd med Gurholt/skog Bnr.1. Tinglyst 04.04.1894

 

 

Manntall for Gurholt