| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Fostvedt Gnr.17 Bnr.12

 

Senere adresse: Sentrumsveien 52

 

Torsholt/Fostvedt Bnr.12 ble utskilt fra Torsholt/Saga Bnr.6 i 1921 og solgte av Treschow til Gustav Gulliksen:

Skylddelingsforretning avholt den 15.01.1921 på Torsholt/Saga Bnr.6, hvorved utskilt Torsholt/Fostvedt Bnr.12 til Gustav Gulliksen. Tingl. 16.02.1921

Skjøte på Torsholt/Fostvedt Bnr.12 fra Treschow til Gustav Gulliksen Daapan for kr. 500. datert 09.11.1921, ting. 14.12.1921

 

Gustav Gulliksen leide bort Torsholt/Fostvedt Bnr.12 (med en butikk) til Christian Bøe i 1924:

Leiekontrakt, hvorved Gustav Gulliksen bortleier til Christian Bøe på eiendommen Torsholt/Fostvedt Bnr.12, butikk med kontor, 2 værelser i 2. etg. osv. datert 06.04.1924, tingl. 14.05.1924

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.12 – Fostvedt - 0 mark 08 øre - Gustav Gulliksen Dåpan