| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

 

Tveitan/Oredalen Gnr.9 Bnr.6

 

 

Se Oredalen før 1814

 

 

Oredalen var i 1846 en plass under Tveitan. Tveitan var fra 1835 eid av Treschow. 

 

 

(Senere adresse: Opdalsveien 381)

 

 

Tveitan/Oredalen Bnr.6 ble i 1873 utskilt fra Tveitan løpenummer 500:

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan - løpenummer 500 den 19.09.1873, hvorved utskilt plassen Oredalen løpenummer 500c – senere Bnr.6. Tingl. 01.11.1873

Tveitan/Sagtangen (et jordstykke) Bnr.10 ble senere overført og sammenføyd med Tveitan Bnr.6. Tingl. 04.10.1894

 

Skjøte på Tveitan/Oredalen Bnr.6 fra F W Treschow til Nils Sigurdsen Oredalen for kr.7500 med div forbehold som driftsvei og tømmerlegger osv. Tingl. 26.08.1922

 

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan/Oredalen Bnr.6 den 20.07.1946, hvorved til Aasluv Holte er utskilt Tveitan/Hagan Bnr.17.

 

 

Se manntall Oredalen

 

 

 

Bosatt her fra 1791 til 1808 (Karen til 1839)

 

Ole Andersen f. 1754 var sønn av Anders Olsen Tveitan. Ole giftet seg i Gjerpen i 1791 med Karen Sørensdatter f. 1759 fra Oterholt i Gjerpen. Ole ble husmann på Oredalen u/Tveitan og døde der i 1808. Karen døde ikke før 1839. Deres sønn Anders overtok som husmann på Oredalen etter sine foreldre.

 

Se Oredalen før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1820 til 1848

 

Anders Olsen f. 1798 var sønn av overnevnte Ole Andersen Oredalen. Anders giftet seg 1. gang i 1828 med Gunhild Nilsdatter f. 1802 fra Kløverød. De ble bosatt på Oredalen. Anders hadde overtatt på Oredalen etter foreldrene i 1820. Gunhild døde der i 1840. Anders giftet seg 2. gang i 1843 med Rønnaug Halvorsdatter f. 1811 fra Riset u/Austad. Anders døde på Oredalen i 1848. Rønnaug giftet seg på nytt og bodde videre på plassen.

 

Anders Olsen og Gunhild Nilsdatter sine barn:

Karen Andersdatter f. 1831 d. 1851

Anne Helvig Andersdatter f. 1834 f. 1914

Ole Andersen f. 1836 d. 1903

 

Anders Olsen og Rønnaug Halvorsdatter sine barn:

Gunhild Maria Andersdatter f. 1845 d. 1889

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1849 til 1877 (Rønnaug til 1880)

 

Isak Nilsen f. 1805 fra Kløverød giftet seg i 1849 med enken etter Anders Olsen Oredalen, Rønnaug Halvorsdatter f. 1811. Isak ble da husmann på Oredalen og døde der i 1877, Rønnaug i 1880.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her til 1895 (Han overtok etter sin stemor som døde i 1880.)

 

Ole Andersen f. 1836 var sønn av overnevnte Anders Olsen Oredalen. Ole fikk et uekte barn i 1874 og giftet seg i 1882 med Ingeborg Hansdatter f. 1840 fra Island. Hans stemors mann døde der i 1877 og hans stemor i 1880. Ole bodde på Oredalen da han giftet seg i 1882. Ifølge Bakken så overtok han som husmann på Oredalen i 1885. De nevnes der i tellingen i 1891. Ingeborg døde på Oredalen i 1895. Nye overtok på Oredalen i 1895. Ole kom til Island der han døde i 1903.

 

Se under hans far Anders Olsen Oredalen

 

 

 

Nevnt her i 1895

 

Ifølge Bakken så overtok Anders Johnsen Kåsene Øvre Oredalen og Sagtangen i 1895. Han nevnes på denne tiden på Rønningen u/Øverbø, så han har i så fall trolig bare drevet jorden på Oredalen.

 

Se Rønningen u/Øverbø

 

 

 

Bosatt her fra ca 1899 til ca 1905

 

Hans Nilsen f. 1856 fra Bø giftet seg i Bø i 1888 med Aslaug Torstensdatter f. 1862 fra Sauherad. De døpte barn bosatt på hans hjemmgård, Brånan i Bø, frem til og med 1895. Fra 1899 døpte de barn bosatt på Oredalen u/Tveitan i Siljan. Familien nevnes der i 1900 tellingen. Hans nevnes som leilending og skogsarbeider. Aslaug døde på Kløverhagen i Siljan i 1905. Hans bodde i 1910 som enkemann sammen med sin sønn Torsten på Vanebu i Siljan. Han døde i 1938.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1905

 

Kristian (Andersen) Grønli f. 1862 nevnes på Oredalen i 1905 ifølge Bakken.

 

Se Grønli u/Sølland

 

 

 

Bosatt her fra 1908 til 1961

 

Nils Martin Sigurdsen f. 1879 fra Kamperhaug i Siljan giftet seg 1. gang i 1904 med Ida Marie Johansdatter f. 1886 fra Tveitan Nordre. De ble bosatt på Tveitan og Nils forpaktet Oredalen u/Tveitan fra 1908. Familien nevnes der i 1910 tellingen. Ida Marie døde på Oredalen i 1917. Nils kjøpte plassen i 1922. Han levde nå ugift, men i 1937 giftet han seg på nytt med Anna Evensdatter Ek f. 1914. Hennes far var Even Ek i Sauherad. Anne står i lysningsprotokollen som husbestyrinne på Oredalen, så de bodde under samme tak før de giftet seg. Når Anne kom dit er usikkert. De kan ha bodd sammen en tid. De fikk barn sammen fra 1937. Nils døde på Oredalen i 1961.

 

Nils Martin Sigurdsen og Ida Marie Johansdatter sine barn:

Ingrid Oredalen f. 1904 d. 1995

Gunvor Oredalen f. 1908 d. 1991

Hilda Oredalen f. 1910

Sigrid Oredalen f. 1912

Marte Marie Oredalen f. 1913 d. 2008

Anna Oredalen f. 1915

 

Nils Martin Sigurdsen og Anna Evensdatter Ek sine barn:

Reidun Oredalen f. 1937

Kåre Oredalen f. 1939

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1961 til 1967 (De hadde også bodd der tidligere.)

 

Olaf Hansen f. 1898 i Skien giftet seg i 1922 med Ingrid Oredalen f. 1904. Hun var datter av overnevnte Nils Martin Sigurdsen Oredalen. Olaf sin far, Hans Jacob Olsen f. 1871, var fra Siljan og sønn av Ole Knutsen Høiseth. Olaf og Ingrid døpte barn bosatt på Oredalen i 1922 og 1923. Olaf overtok Oredalen etter sin svigerfar som døde i 1961. Ifølge Bakken overtok deres sønn Erling Thoralf plassen Oredalen i 1967. Olaf døde i 1981 og Ingrid døde i 1995.

 

Barn:

Hedvig Marie Høiseth f. 1922 d. 2005

Karl Høiseth f. 1923 d. 1923

Alfhild Høiseth f. 1924 d. 2005

Ragnar Olav Høiseth f. 1927 d. 2002

Paul Hjalmar Høiseth f. 1929 d. 2010

Erling Toralf Høiseth f. 1931 d. 2011

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1962

 

Erling Toralf Høiseth f. 1931 overtok Oredalen etter sin far i 1967.

 

Se under hans far