| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I VIKEN ETTER 1814 


 

Viken/en del av innmarken – Gnr.25 Bnr.5

 

 

 

Viken/en del av innmarken - løpenummer 545b – senere Bnr.5 ble i 1873 utskilt fra Viken – løpenummer 545. Plassen ble da brukt av Nils Nilsen:

Skyldelingsforretning avholt på Viken – løpenummer 545 den 09.10.1873, hvorved blant annet utskilt Viken løpenummer 545b – senere Bnr.5, som brukes av Nils Nilsen. Tinglyst 01.11.1873.

 

 

Matrikkelen 1905

Viken Gnr.25

Bnr.5 - Viken - eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelutkast 1950

Viken Gnr.25

Bnr.5 - Viken - 0 mark 11 øre - F. M. Treschow

 

 

Manntall for Viken