| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

 

Tveitan/skogrettighetene på Saga Gnr.9 Bnr.13

 

(Senere adresse: Opdalsveien 511)

 

Tveitan/skogrettighetene på Saga Bnr.13 ble skilt ut fra Tveitan Bnr.5 i 1891:

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan (innmarken) Bnr.5 den 30.10.1891, hvorved utskilt Tveitan Nordre Bnr.11, Tveitan/Saga Bnr.12 og Tveitan/skogrettighetene på Saga Bnr.13. Tingl. 02.11.1891

 

Tveitan/skogrettighetene på Saga Bnr.13 ble i 1894 sammenføyd med Tveitan Bnr.1.