| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/ Sagfossen Kraftanlegg Gnr.17 Bnr.11

 

Senere adresse: Saga 52

 

Torsholt/Sagfossen Kraftanlegg Bnr.11 ble i 1920 utskilt fra Torsholt/Saga Bnr.6 og solgte fra Treschow til Vestfold Kraftselskap i 1922:

Skylddelingsforretning avholt den 02.09.1920 på Torsholt/Saga Bnr.6, hvorved utskilt Torsholt/Sagfossen Kraftanlegg Bnr.11 til Vestfold Kraftselskap. Tingl. 25.09.1920

Skjøte på Torsholt/Sagfossen Kraftanlegg Bnr.11 med flere bruk fra Treschow til Vestfold Kraftselskap osv. datert 30.03.1922, tingl. 18.10.1922

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.11 - Sagfossen kraftanlegg - 0 mark 30 øre - Vestfold Kraftselskap