| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VIKEN ETTER 1814


 

Viken/en del av innmarken – Gnr.25 Bnr.6

 

 

 

Viken/en del av innmarken - løpenummer 545c – senere Bnr.6 ble i 1873 skilt ut fra Viken – løpenummer 545. Plassen ble da brukt av Jacob Nilsen Austad.

Skyldelingsforretning avholt på Viken – løpenummer 545 den 09.10.1873, hvorved utskilt blant annet Viken løpenummer 545c – senere Bnr.6, som brukes av Jacob Nilsen. Tinglyst 01.11.1873.

 

 

Matrikkelen 1905

Viken Gnr.25

Bnr.6 – Viken - eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelutkast 1950

Viken Gnr.25

Bnr.6 – Viken - 0 mark 11 øre - F. M. Treschow

 

 

Manntall for Viken