| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Ødegården – Gnr.23 Bnr.20

 

 

Treschow skilte i 1891 ut Gurholt/Ødegaarden Bnr.20 fra Gurholt/Ødegården Bnr.3 og solgte eiendommen i 1893 til Borger Olsen:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Ødegården Bnr.3 den 04.09.1891 hvorved utskilt Gurholt/Ødegården Bnr.20. Tinglyst 11.09.1891

Skjøte på Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 fra F W Treschow til Borger Olsen for kr. 5200, hvorhos selger har forbeholds seg driftsveier, tømmerlegger, strandrett, jagtrett osv. liksom fattigvæsenet har ret til at leie et paa eiendommen staaende hus saa lenge det ønsker mot aarlig leie til kjøperen kr. 4. Datert 18.03.1893, tinglyst 04.04.1893

 

Borger Olsen Gurholt solgte i 1944 Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 til sønnen Alfred Gurholt og hans kone:

Skjøte på Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 fra Borger O Gurholt f. 03.01.1863 (enkemann siden 1910) til sønnen Alfred Gurholt f. 23.07.1895 og hustru Anne f. 13.01.1907 for kr. 12 000, hvorav for løsøre kr. 7000, med forbehold om føderaad for faren osv. Datert 14.11.1944

Alfred Gurholt og hans kone solgte i 1966 Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 til sønnen Birger Gurholt:

Skjøte på Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 fra Alfred Gurholt og Anne Gurholt til sønn Birger Gurholt f. 09.07.1928. Datert 09.02.1966

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.20 – Ødegaarden – eier/bruker Borger Olsen

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.20 – Ødegården - 0 mark 04 øre - Alfred Gurholt og hustru Anne

 

 

 

Manntall for Gurholt