| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Lillekaas Gnr.19 Bnr.31

 

Senere adresse: Øverbølia 39

 

 

Treschow skilte i 1913 ut Øverbø/Lillekaas Bnr.31 fra Øverbø/Skog Bnr.18:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.18 den 07.04.1913, tinglyst 16.04.1913, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.31.

 

Øverbø/Lillekaas Bnr.31 ble i 1914 solgt fra Treschow til Hans Torjusen:

Skjøte på Øverbø/Lillekaas Bnr.31 fra F W Treschow til Hans Torjusen for kr. 600. Datert 12.08.1914, tinglyst 22.08.1914

 

Øverbø/Lillekaas Bnr.31 ble i 1926 solgt fra Hans Torjusen til Torjus Hansen Myra:

Skjøte på Øverbø/Lillekaas Bnr.31 fra Hans Torjusen til Torjus H Myra for kr. 600. Datert 14.07.1926, tinglyst 31.07.1926.

 

Øverbø/Lillekaas Bnr.31 ble i 1931 solgt fra Torjus Hansen og hustru til sønnen Hans Torjusen Lillekaas:

Skjøte på Øverbø/Lillekaas Bnr.31 fra Torjus Hansen og hustru Anne Lillekaas til sønnen Hans Torjusen Lillekaas for kr. 1000, hvorav for løsøre kr. 500. Datert 21.10.1931, tinglyst 21.12.1931.

 

Øverbø/Lillekaas Bnr.31 ble i 1942 solgt fra Hans Torjusen Lillekaas’s dødsbo til hans søsters mann Kristian Moholt:

Skjøte på Øverbø/Lillekaas Bnr.31 fra skifteforvalteren i Hans Torjusen Lillekaas’s dødsbo til Kristian Moholt f. 27.01.1897 for kr. 4500. Datert 26.03.1942.

 

Øverbø/Lillekaas Bnr.31 ble i 1948 solgt fra enken Marie Moholt til sønn Einar Moholt:

Skjøte på Øverbø/Lillekaas Bnr.31 fra Marie Moholt (uskiftebo efter Kristian Moholt av 21.12.1916) til sønn Einar Moholt f. 11.04.1920 for kr. 7500. Datert 31.05.1948.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.31 - Lillekås - 0 mark 10 øre - Einar Moholt     

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1914 til 1942

 

Hans Torjussen f. 1892 fra Myra u/Sørbø kjøpte i 1914 Øverbø/Lillekaas Bnr.31. I 1926 solgte han av en eller annen grunn plassen til sin far som solgte den tilbake til Hans i 1931. Hans døde ca 1942, for da ble Øverbø/Lillekaas Bnr.31 solgt fra hans dødsbo til hans søsters mann Kristian Moholt.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt/Bosatt/Bruker her fra 1942 til 1948

 

Nils Kristian Hansen (Moholt) f. 1897 fra Moholt var gift med Hans Torjussen sin søster, Jensine Marie Torjusdatter f. 1897. Han skrev seg nok som Kristian Moholt. De kjøpte i 1942 Øverbø/Lillekaas Bnr.31 fra Hans Torjussen sitt dødsbo. Hans døde i 1946 og enken solgte i 1948 Øverbø/Lillekaas Bnr.31 til sønnen Einar.

 

Se Holtenmyren u/Holte

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1948

 

Einar Moholt f. 1920 var sønn av overnevnte Kristian Moholt. Einar giftet seg i 1945 med Agnete Kristine Bergevitz f. 1921. Øverbø/Lillekaas Bnr.31 ble solgt fra hans mor Marie Moholt til Einar i 1948.

 

Barn:

Ranveig Marie Moholt f. 1946

Ove Kristian Moholt f. 1947

Svanhild Irene Moholt f. 1950

Stein Einar Moholt f. 1954

Gudny Agnete Moholt f. 1958

 

Familiark