| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

 

Sølland/Slaatte - Gnr.1 Bnr.5

 

 

Løvenskiold skilte i 1870 Kaasene Nordre (løpenummer 482b) og Kaasene Søndre (løpenummer 482c) ut fra Sølland løpenummer 482.

Den resterende delen ble løpenummer 482a (Siden Sølland/Slaatte Bnr.5)

 

 

Matrikkelnr. 155 – løpenummer 482

Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland løpenummer 482 og utskilt Kaasene Nordre løpenummer 482b som brukes av Peder Halvorsen. Tingl. 01.07.1870

Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland løpenummer 482 og utskilt Kaasene Søndre løpenummer 482c som brukes av Lars Thorsen. Tingl. 01.07.1870

 

Den resterende delen ble Sølland/Slaatte løpenummer 482a - senere Bnr.5 (Se under Sølland Søndre)

 

Sølland – Slaatte Bnr.5 (løpenummer 482a)

Skyldelingsforretning avholdt 29 og 30 juni 1886 på Sølland/Slaatte Bnr.5 hvorved Løvenskiold utskilte Sølland/Kaasene Nordre Bnr.6 og Sølland/Kaasene Søndre Bnr.7. Tingl. 01.07.1886

 

 

Løvenskiold skilte i 1886 ut Sølland Bnr.8 fra Sølland/Slaatte Bnr.5.

 

Skyldelingsforretning avholdt 22. juli 1886 på Sølland/Slaatte Bnr.5 hvorved Løvenskiold utskilte Sølland Bnr.8 Tingl. 13.09.1886

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

Sølland Gnr 1

Bnr.5 - Slaatte - eier/bruker Løvenskiold

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sølland Gnr.1

Slåtte Bnr.5 - cand. jur. Herman Løvenskiold