| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814


 

 

Sollie u/Prestegården

 

Sollie var en husmannsplass under Prestegården som nevnes rundt 1860/1880.

 

 

Manntall se under Prestegården (Sollie nevnes bare i 1865 og 1875 tellingene)

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra rundt 1860 til ca 1873

 

Anund Vetlesen f. 1832 fra Åmotsdal kom til Siljan i 1854. Han giftet seg i 1857 med Taran Olsdatter f. 1828 fra Gonsholt og ble bosatt på Prestegården. De bodde på Sollie u/Prestegården i 1865. Anund fikk festeseddel på plassen i 1869. Det er derfor noe usikkert når de kom dit. De kan ha bodd der før han fikk festeseddelen. Han fikk festeseddel på Snurren u/Prestegården i 1873 og Taran døde der i 1889. I 1900 bodde han som enkemann på Høisethagen Gnr.15 Bnr. 21. Han var også da kirketjener og den eneste som bodde på plassen. Anund døde der i 1910.

 

Se Snurren u/Prestegården

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1873 til 1874

 

Christen Nilsen f. ca 1822 fra Sandsvær var 1. gang gift med Anne Dortea Mathisdatter f. ca 1825 fra Ramnes. Christen var skomaker og bodde på Mofjelstuen i Botne i Vestfold med sin 1. kone og fire barn i 1865. Han hadde også en skomakerlærling/dreng bosatt hos seg. Alle fire barna var født i Botne. Han har blitt enkemann og giftet seg igjen, for han kom til Siljan med sin andre kone i 1870. Hans andre kone var Olea Turine Jacobsdatter f. 1826 fra Sandsvær. De ble bosatt på Sollien u/Prestegården og fikk festeseddel på plassen i 1873. De konfirmerte et barn i Siljan i 1872, så de hadde kommet allerede da. Familien flyttet til Sandsvær i 1874 og da sønnen Syvert Kristian giftet seg i Gjerpen i 1885 nevnes faren som Christen Nilsen Kolsrud.

 

Christen Nilsen og Anne Dortea Mathisdatter sine barn:

Olaus Christensen f. 1856

Nils Martin Christensen f. 1858

Syvert Kristian Christensen f. 1860

Karl Anton Christensen f. 1864

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1875

 

Ole Nilsen f. ca 1820 og Maren Olsdatter f. ca 1840 var bosatt på Sollie u/Prestegården i 1875 og døpte et barn der i 1876. I 1878 døpte de et barn bosatt som inderster på Holteplassen.

 

Barn:

Maren Sofie Olsdatter f. 1876

Kristian Olsen f. 1878

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1880

 

Ifølge Bakken var Sollie bortleid en tid til Jacob Jensen og hustru. Det var nok Jacob Jensen f. 1827 som nevnes på Snurren. De har trolig bodd på Sollie en tid etter at de flyttet fra Snurren. Vi ser at sønnen Solve f. 1863 døde på Solli u/Prestegården i 1882.

 

Se Snurren u/Prestegården

 

 

 

I 1900 nevnes ikke plassen